Martijn van Elteren: ,,We gaan als bestuurders ook over de schutting kijken en dus niet meer alleen maar naar de eigen scholen."
Martijn van Elteren: ,,We gaan als bestuurders ook over de schutting kijken en dus niet meer alleen maar naar de eigen scholen." Jaap van den Broek

Enquête schoolspreiding in Soest onder alle ouders van kinderen van 0 tot en met 7 jaar

Onderwijs

SOEST De onderwijswereld van Soest roept ouders met kinderen van 0 tot en met 7 jaar op om mee te doen aan een onderzoek over de spreiding van scholen en de wachtlijsten in onze gemeente. De groep tot en met 4 jaar krijgt donderdag een brief in de bus, die voor de oudere groep wordt via de basisscholen verspreid. Meedoen duurt vijf minuten.

Door Johan van Beek

Het belang dat ouders van jonge kinderen kenbaar maken hoe zij tegen de spreiding en de wachtlijsten staan, kan Martijn van Elteren niet genoeg onderstrepen. Als bestuursvoorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) is hij tevens voorzitter van het Platform Onderwijs Soest-Soesterberg (POSS). Dat is een bestuurlijk overleg waarin acht stichtingsbesturen uit de lokale/regionale onderwijswereld en de gemeente de handen ineen hebben geslagen.

HISTORISCHE SAMENWERKING Dat overlegorgaan moet uitmonden in een historische samenwerking tussen alle schoolbesturen. De belangrijkste items: spreiding van scholen, (alle) kinderen in Soest naar school, bovenschoolse samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld zomerschool, taalklas en hoogbegaafdheid én samenwerken bij onder meer het bestrijden van het lerarentekort.

De focus ligt nu op de eerste drie thema’s, zegt Van Elteren. ,,Dat moeten de Soesters gaan zien en merken, en daar kunnen ze nu nog invloed op uitoefenen. Wij willen weten hoe zij hier over denken. De besturen hebben uitgesproken om met de resultaten van het het onderzoek aan de slag te gaan.”

Waarom het onderzoek nodig is en hoe dat in zijn werk gaat legt Van Elteren uit in de Soester Courant van woensdag 18 mei. De dag erna worden de brieven voor de ouders verspreid.

advertentie