In het PWA-gebouw komen (tijdelijk) maatschappelijke organisaties.
In het PWA-gebouw komen (tijdelijk) maatschappelijke organisaties. Johan van Beek

Gezamenlijk onderzoek van wachtlijsten van scholen in Soest

19 juli 2021 om 12:45 Onderwijs

SOEST In het najaar start een onderzoek naar de wachtlijsten en de spreiding van basisscholen in de gemeente Soest. Daarnaast zal het proces van het tot stand komen van de leerlingenprognoses ook nader worden onderzocht. Dat is het resultaat van overleg tussen gemeente, schoolbesturen én ouders van de Prins Willem Alexanderschool (PWA) die vorige week definitief is gesloten.

In een gezamenlijk persbericht hebben ze dat meegedeeld. De sluiting van de PWA heeft ertoe geleid dat een aantal ouders van leerlingen van deze school zelfstandig zijn gaan onderzoeken hoe het kan dat in een kinderrijke buurt een school sluit.

Het is vrijwel onmogelijk om kinderen op een school in de buurt geplaatst te krijgen

WACHTLIJST Els Heemskerk namens die ouders: ,,We ervoeren in onze zoektocht naar een nieuwe school voor onze kinderen dat het vrijwel onmogelijk was om onze kinderen op een school in de buurt geplaatst te krijgen. De scholen in Soest-Noord kampen allemaal met een wachtlijst. We hadden de behoefte om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor voldoende, beschikbaar basisonderwijs met keuzevrijheid voor ouders. We zijn daarom onder andere een enquête gestart onder ouders in de wijk ‘t Hart-Soestdijk en hebben een data-analyse uitgevoerd.”

INTENSIEF CONTACT Naar aanleiding van dit onderzoek door de ouders is er de afgelopen maanden intensief contact geweest tussen hen, de gemeente en de schoolbesturen. Zij hebben gesprekken gevoerd over o.a. de spreiding van basisscholen in de gemeente Soest en zo ook in de wijk Soestdijk/’t Hart. Deze gesprekken hebben niet kunnen voorkomen dat de PWA officieel per 1 augustus a.s. de deuren sluit.

Harrie Dijkhuizen, wethouder van  onderwijs: ,,Het proces van het tot stand komen van de leerlingenprognoses gaan we onderzoeken om de twijfel die ontstaan is bij de ouders weg te nemen.”

ZORGPLICHT Martijn van Elteren, voorzitter College van bestuur SKOSS (rk-onderwijs) en woordvoerder van de schoolbesturen: ,,De schoolbesturen hebben zorgplicht voor kwalitatief goed onderwijs. Zij zullen altijd vanuit deze zorgplicht handelen. We zien ouders, medewerkers en maatschappelijke instellingen als belangrijke stakeholders. Als schoolbesturen onderling hebben we samen de intentie om nog meer met elkaar samen te werken en elkaar te versterken.”

HUISVESTING Voor de gemeente is de belangrijkste taak op het gebied van onderwijs het faciliteren van huisvesting van de scholen. Daarbij gaat het om nieuwbouw en uitbreiding/verbouwing. Gemeenten hebben geen zeggenschap over de inhoud van onderwijs, dat is het mandaat van de schoolbesturen.

Zolang het onderzoek loopt, blijft het PWA-gebouw beschikbaar voor onderwijs

Na de sluiting van de PWA-school is er in  Hart geen basisschool meer. De ruim vijftig kinderen werd een plek gegarandeerd op twee andere openbare basisscholen, deBuut en De Egelantier. Veel ouders hebben ook gekozen voor De Achtbaan, de rooms-katholieke basisschool in Klaarwater.

In ‘t Hart wonen circa 450 kinderen met de leeftijd van de basisschool. Volgens ouders van de PWA blijft de behoefte aan een school in die wijk overeind. Het onderzoek moet uitwijzen op welke punten kunnen inspringen op de behoefte.

GEBOUW Het PWA-gebouw aan de Beetzlaan is, net als alle andere schoolgebouwen, eigendom van de gemeente. Die neemt in augustus ook het beheer over. Een woordvoerder van de gemeente: ,,De gemeente zorgt dat er enkele maatschappelijke organisaties tijdelijk gebruik van blijven maken zodat het levendig blijft en een bestemming heeft. In de tussentijd beraad de gemeente zich samen met het onderwijsveld over de definitieve invulling voor de toekomst. Zolang het onderzoek loopt, blijft het pand van de PWA beschikbaar voor onderwijs.”

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie