Noodlokalen van de tweede Van der Huchtschool aan de Libel. Een van de leerlingen wijst op de ducttape waarmee tochtgaten in de buitenmuur zijn afgeplakt.
Noodlokalen van de tweede Van der Huchtschool aan de Libel. Een van de leerlingen wijst op de ducttape waarmee tochtgaten in de buitenmuur zijn afgeplakt. Johan van Beek

Scholen boos over intrekken aanpassingen huisvesting

30 januari 2020 om 10:15 Onderwijs

SOEST In de winter is het er te koud, in de zomer bloedheet. Het is er muf en ruikt naar schimmel en het is er vochtig. Spleten in de muren zijn afgeplakt met Ducttape, maar het tocht er toch. De noodlokalen van de tweede Van der Huchtschool zijn negen jaar over de houdbaarheidsdatum.

Johan van Beek

Onbegrip, woede en verbijstering vormen de oogst van het college dat op het laatste moment bouwkundige ingrepen op basisscholen afblies. Ondanks dat na jaren van overleg en voorbereidingen afspraken waren gemaakt. Ze hebben er recht op, maar de Van der Hucht II krijgt geen nieuwe noodlokalen, de Ludgerusschool wordt niet gerenoveerd en de tekening voor een inpandige verbouwing van De Werveling is in een la terecht gekomen.

De tweede Van der Huchtschool (240 leerlingen) maakt nu al 34 jaar gebruik van drie dezelfde noodlokalen. ,,Een klimatologisch rapport heeft het volledig afgekeurd", zegt directeur Rick Mast. Wachten tot 2023, wanneer groot onderhoud is voorzien, is volgens hem geen optie. ,,Gebrek aan frisse lucht leidt tot hoofdpijn. Een te koude of te warme leeromgeving is op geen enkele wijze bevorderlijk voor de dagelijkse gang van zaken." De schoolleiding had eerder voorgesteld het groot onderhoud naar voren te halen, maar het bedrag dat de school dan had moeten bijdragen aan de gemeente, is in de optiek van Mast 'onverantwoord hoog'.

Vervanging van de drie noodlokalen kost 620.000 euro (inclusief btw). ,,De gemeente heeft eerder het budget toegekend", verklaart Mast. Kinderen klagen over onder meer tocht en geluidsoverlast, als gevolg van de dunne buitenmuurtjes. De verbijsterde Medezeggenschapsraad (MR) van de school in Overhees is woedend op het college. ,,Wij voelen ons nu het slachtoffer van een tot nu toe stuitend gebrek aan visie bij de gemeente Soest waar het de onderwijshuisvesting betreft. Vanuit het vorige Integraal Huisvestingsplan is er ons inziens onverantwoord geïnvesteerd in scholen die minder levensvatbaar zijn dan de onze. De leerlingprognoses tonen over lange termijn aan dat de lokalen hard nodig zijn. Het gaat niet om uitbreiding, maar om noodzakelijke vervanging."

De MR briest nog even verder: ,,De gemeente heeft met ons als enige excellente school in de wijde omgeving maar al te graag goede sier gemaakt. Helaas geldt deze betrokkenheid niet voor de kwaliteit van de huisvesting." De ouders zijn verbijsterd over de plotselinge afwijzing van het college voor de vervanging van drie noodlokalen. Hetzelfde gevoel leeft op andere basisscholen die voor uitbreiding of renovatie in de wachtkamer moeten plaatsnemen.

DE WERVELING De Werveling is met 310 leerlingen de grootste basisschool in de gemeente. Aan de Oude Utrechtseweg is een verbouwing van ruimten en een minimale aanbouw nodig. Kosten: circa 700.000 euro (incl. btw). ,,Het is geen uitbreiding, maar een noodzakelijke inpandige herschikking waar we recht op hebben, mede gelet op het huidige aantal leerlingen dat we over 15 jaar nog zullen hebben", verklaart Bart Sonneberg, algemeen directeur van Protestants-Christelijk Basis Onderwijs Baarn-Soest.

Er is al jaren sprake van ruimtegebrek op De Werveling. De geplande verbouw/nieuwbouw is dan ook het resultaat van jaren van overleg en - mede op advies van het vorige college - voorbereidingen. Zelfs omwonenden van de Oude Utrechtseweg waren er al bij betrokken. Des te wranger is het dat het huidige college op eigen houtje een grote stap terugdoet.

De herschikking in De Werveling is nodig om een speellokaal te creëren, zodat de kleuters weer bewegingslessen kunnen krijgen. Ook moeten andere ruimten functioneler worden ingericht. ,,Het gaat hier niet om een uitbreiding, maar om een toekomstbestendig gebouw. We zitten al jaren op een maximum van 310 leerlingen en dat blijft zo. We willen niet groeien, maar dit is gewoon nodig", aldus Sonnenberg. De gelden die het schoolbestuur uit Den Haag krijgt zijn ontoereikend om zelf actie te ondernemen. Hij vraagt de gemeenteraad in een brief om het besluit van het college terug te draaien.

LUDGERUSSCHOOL De 250 leerlingen van de Ludgerusschool hebben recht op een gebouw dat weer veertig jaar mee kan. Ook die renovatie is 'on hold' gezet. De interim algemeen directeur Jos de Wit heeft opnieuw een aanvraag ingediend. ,,Van een interim-ambtenaar huisvestingsbeleid kreeg ik alleen de reactie dat is afgesproken dat er dit jaar geen aanvragen zouden worden ingediend. Over die afspraak is niets bekend." Sonnenberg (PCBO) bevestigt dat er geen afspraken op dat vlak zijn gemaakt.

DUURZAAMHEID Het college zegt te willen wachten om eerst te kijken naar gewenste duurzaamheidsmaatregelen en te bezien of scholen geïntegreerd kunnen worden. ,,Om aan zaken als duurzaamheid tegemoet te komen zouden wij ook vanuit ons eigen vermogen een aanzienlijk bedrag bijdragen", verklaart schooldirecteur Mast. En hoe zouden wij hier in Overhees moeten integreren? Wij hebben nieuwe noodlokalen, eigenlijk permanente lokalen nodig."

Sonnenberg zegt dat de PCBO op bijvoorbeeld De Werveling ook al veel doet aan duurzaamheid en daar verder in wil gaan. Het duurzaamheidsaspect kan in zijn ogen geen argument zijn voor uitstel. Integratie met de Ludgerusschool is volgens hem een achterhaald verhaal. Zijn PCBO en de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) hebben enkele jaren terug het toenmalige college laten weten dat daar geen interesse en mogelijkheden voor zijn.

De Minister de Visserschool, in 1993, jaar van de fusie met de Savornin Lohmanschool: De Werveling.
advertentie
advertentie