Links dorpshuis De Linde, op de achtergrond de Carolusschool die het in gebruik gaat nemen waardoor De Linde moet verhuizen.
Links dorpshuis De Linde, op de achtergrond de Carolusschool die het in gebruik gaat nemen waardoor De Linde moet verhuizen. Eempers

Locatie dorpshuis Soesterberg nog geheim

6 februari 2020 om 09:00 Maatschappelijk

SOESTERBERG Het zag er veelbelovend uit voor de Stichting De Linde, onderdak met een hart: een tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het dorpshuis in een verplaatsbaar gebouw bij de Banninghal.

Jan van Steendelaar

In het veelvuldige overleg hierover met de gemeente is echter duidelijk geworden dat dit op problemen stuit en geen haalbare optie blijkt te zijn. Inmiddels heeft nader overleg van het stichtingsbestuur en de gemeente ertoe geleid dat een andere oplossing is gevonden.

ONTWIKKELINGEN Stichtingsvoorzitter Paul Klein hierover: ,,De komende dagen moeten nog enkele zaken geregeld worden voordat bekend gemaakt kan worden welke locatie de gemeente en wij voor ogen hebben." De gebruikers en vrijwilligers van het dorpshuis zijn afgelopen weekend geïnformeerd over de stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe huisvesting voor de Linde.

Klein: ,,Er is een locatie gevonden die op redelijk korte termijn met aanpassingen in gebruik kan worden genomen voor tijdelijke huisvesting. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze gebruiken totdat er over een aantal jaren een definitieve plek gerealiseerd is."

DEZELFDE ACTIVITEITEN Dat die nu nog niet bekendgemaakt kan worden heeft ermee te maken dat er nog zaken geregeld moeten worden. Zodra dat gebeurd is. Kan een begin gemaakt worden met de noodzakelijke aanpassingen om de nieuwe tijdelijke huisvesting geschikt te maken voor dezelfde activiteiten die in de Linde worden gehouden.

NIEUWE BESTEMMING Het gebouw dat nu nog als sociaal-cultureel centrum in gebruik is, een voormalig kinderdagverblijf, krijgt een nieuwe bestemming: het wordt in gebruik genomen door de naastgelegen rooms-katholieke Sint Carolusschool die met ruimtegebrek te kampen heeft.

Afgezien van het nieuwe gebruik zou de Linde op den duur toch onvoldoende mogelijkheden bieden als permanent dorpshuis met het oog op de te verwachten groei van Soesterberg tot 9.000 à 10.000 inwoners.

LEVENDIG De Linde werd per 1 oktober 2013 aangewezen als nieuwe ontmoetingsruimte voor Soesterberg, nadat het dorpshuis Burgstede op het Dorpsplein was gesloten en de activiteiten tijdelijk waren verplaatst naar een Soesterdal genoemde ruimte aan de Rademakerstraat. Vier jaar later werd het voormalig kinderdagverblijf aan de Chr. Huygenslaan na een flinke verbouwing als de Linde in gebruik genomen. De toenmalige wethouder Jannelies van Berkel zei bij dat officiële moment onder meer ,,er alle vertrouwen in te hebben dat dit een levendig cultureel centrum met een hart wordt."

VERSNIPPERD Het stichtingsbestuur heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt om en tijdig een nieuw onderkomen en zo te voorkomen dat de activiteiten 'versnipperd' zouden raken. De gemeente zegde daarvoor haar medewerking toe en beide partijen hebben nu overeenstemming bereikt over een nieuwe, nog even 'geheime' locatie.

advertentie
advertentie