Wethouder Liesa van Aalst: ,,Inzetten op de realisering van voorzieningen die Soesterberg nodig heeft.
Wethouder Liesa van Aalst: ,,Inzetten op de realisering van voorzieningen die Soesterberg nodig heeft." Eempers

De Linde wil verbindende rol in Soesterberg

23 januari 2020 om 07:00 Maatschappelijk

SOESTERBERG Het bestuur van de Stichting De Linde is uitgenodigd om aan te schuiven bij het overleg over toekomstige huisvesting, geïnitieerd door de gemeente. Dit ondanks dat het onderdak op de begane grond van appartementencomplex Den Bergh om verschillende redenen heeft afgewezen.

Jan van Steendelaar

Hiervoor zijn mogelijk toekomstige gebruikers uitgenodigd, waaronder de GGD, het consultatiebureau, de kinderopvang en de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS). Het bestuur van De Linde ziet een verhuizing naar het nieuwe hart van Soesterberg echter niet zitten. Niet alleen om financiële redenen, maar ook op grond van de beschikbare ruimte voor de partijen die er in de ogen van de gemeente in zouden moeten. ,,Dat gaat volgens ons niet passen," zegt voorzitter Paul Klein. Het bestuur van De Linde streeft dan ook naar een onderkomen met kostendekkende exploitatie. ,,Wij zijn geen gebruiker, maar faciliteren."

Dat er reacties zouden komen op zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie had Paul Klein wel verwacht. Hij stelde daarin het ontbreken van dialoog in en het Calimero gedrag van Soesterberg aan de orde. Er was maar één echt negatieve reactie bij, van iemand die hem verweet voorstander van bebouwing in De Oude Tempel te zijn. Dat bleek overigens niet uit Klein's woorden. Hij had dit onderwerp alleen als voorbeeld gebruikt om aan te geven dat hierover de dialoog ontbreekt doordat de tegenstanders geen voorstanders lijken te dulden. De negatieve reactie is daar volgens Klein een bewijs van. Klein herinnerde er ook aan dat op een informatiemarkt in het Cenakel, waar het toch de intentie was met elkaar in gesprek te gaan, geen dialoog mogelijk was.

Dialoog, daar draaide het om in de toespraak van Klein, anderhalve week terug tijdens een nieuwjaarsreceptie van De Linde. Tussen inwoners onderling, maar ook met de politiek, het college en het ambtelijk apparaat. ,,Om tot elkaar te komen, zijn gesprekken nodig, dialoog. Niet via e-mails, maar elkaar zien. En waar vind je elkaar, waar ontmoet je elkaar? In De Linde hebben we een beginnetje van wat er echt nodig is. Wij hebben de ambitie om dat beginnetje groter te maken. te bouwen op wat we nu al hebben en ontmoeting creëren."

INTEGREREN Door de nieuwbouwplannen komen er 3.000 inwoners bij. ,,Zij zullen willen integreren. Hoe doe je dat? Door elkaar te ontmoeten op sportvereniging, de naaiclub, in het buurtrestaurant en het buurtcafé", aldus Klein. Als straks De Linde verhuist, eerst tijdelijk naar een mobiel gebouw, wil hij graag dat alle activiteiten die er nu plaatsvinden daar naartoe meegaan. ,,De bibliotheek blijft nog hier, dat vinden we spijtig." Een nog te starten haalbaarheidsonderzoek moet antwoord geven op de vraag over de beste huisvesting van maatschappelijke organisaties in Soesterberg.

Wethouder Liesa van Aalst: ,,Al die organisaties willen we laten meedenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de voorzieningen die het veranderende Soesterberg nodig heeft met elkaar kunnen realiseren. Daar gaan we dit jaar op inzetten."

advertentie
advertentie