Een gebouw waarover op de themaochtend vragen zouden kunnen worden gesteld.
Een gebouw waarover op de themaochtend vragen zouden kunnen worden gesteld. Archief Eempers

Quiz sluit themaochtenden af

15 december 2019 om 12:04 Historie

SOESTERBERG Hoewel de toekomst van de maandelijkse inloopochtend onder het motto 'een bakkie, plaatje en praatje' onzeker is door de sluiting van De Linde als dorpshuis, doet de organisatie alles in het werk om deze succesvolle themaochtend met historisch karakter volgend jaar toch een vervolg te geven.

Jan van Steendelaar

De laatste themabijeenkomst van dit jaar wijkt af van de gebruikelijke laatste woensdag van de maand: nu op de derde woensdag 18 december, en niet in de ochtend maar in de middag. In plaats van een 'praatje' over een thema staat er een quiz met 'plaatjes' over de historie van Soesterberg op het programma. Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten aan de bar. Dan is er meer keus dan een 'bakkie' koffie. Vandaar de naam pub quiz.

DEPENDANCE Of die ook eind volgend jaar gehouden kan worden, hangt ervan af of Theo Abbenhuis en Gerrit van Rheenen als organisatie en Jan de Mos als coördinator erin slagen om vóór de laatste woensdag in januari een nieuw onderkomen te vinden nu De Linde als buurthuis ophoudt te bestaan. Het wordt een dependance van de naastgelegen Carolusschool.

VERHUIZING Voor de organisatie van de themaochtenden betekent het de derde verhuizing, na eerder uit het Soesterdal aan de Rademakerstraat te zijn vertrokken toen dit werd gesloten.
SUBSIDIE Stichting Balans die de themaochtenden subsidieerde, heeft aangekondigd hiermee te stoppen. De welzijnsstichting krijgt vanaf volgend jaar zelf te maken met gemeentelijke bezuinigingen en ziet in het niet langer financieel ondersteunen van de themaochtenden een mogelijkheid om zelf de eindjes aan elkaar te kunnen blijven knopen. Overigens staat nog niet vast dat de subsidie voor de activiteit in Soesterberg ook werkelijk stopt.

Bij Balans was men in de veronderstelling dat het een activiteit betrof van de werkgroep Soesterberg van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS). Deze maakte destijds inderdaad gebruik van dezelfde ruimtes maar bestaat al een paar jaar niet meer. Nu hierover sprake blijkt te zijn misverstand, heeft Balans toegezegd te kijken of de kosten in haar begroting kunnen worden opgenomen en financiering bij de gemeente te krijgen. Er is dus nog een kleine kans dat de themaochtenden op een bijdrage van Balans kunnen rekenen, waarmee de huur van een nieuwe ruimte betaald kan worden.

De pub quiz in De Linde is op woensdag 18 december, vanaf 15.00 uur. Aan de hand van afbeeldingen worden vragen gesteld in drie categorieën over de geschiedenis van Soesterberg. Er worden groepjes gevormd om de vragen gezamenlijk te beantwoorden. De meeste vragen zijn in het afgelopen jaar aan de orde geweest. Dus het moet niet al te moeilijk zijn om die gezamenlijk te beantwoorden. Quizmasters zijn Peter Beijer en Jan de Mos.

Nadat de winnende groep bekend is gemaakt kan er worden nagepraat ter afsluiting van het eerste jaar van de themaochtenden.

advertentie
advertentie