1941: Postweg 39 en omliggende huizen lopen grote schade op door luchtaanvallen van de Duitsers.
1941: Postweg 39 en omliggende huizen lopen grote schade op door luchtaanvallen van de Duitsers. HVS Archief

Oorlogsverhalen Soest en Soesterberg gebundeld

7 november 2021 om 08:00 Historie

SOEST In en voor Soest en Soesterberg was de Tweede Wereldoorlog een ingrijpende periode in de recente geschiedenis van beide dorpen. De Historische Vereniging Soest – Soesterberg en het Comité 4 en 5 mei Soest – Soesterberg bundelen de krachten om de verhalen in onze gemeente uit die periode te verzamelen en eenvoudig toegankelijk te maken.

De Historische Vereniging Soest-Soesterberg (HVS) en het Comité 4 en 5 mei vinden het belangrijk dat de herinnering aan die periode levend en zichtbaar blijft in de lokale samenleving. Maar het aantal inwoners dat die periode nog bewust – als kind – heeft meegemaakt neemt zienderogen af. De plekken, waar bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, veranderen mettertijd.

ALLERLEI MANIEREN De bijzondere verhalen over Soest en Soesterberg in de periode van WO II zijn wel in ruime mate voorhanden. Ze zijn niet altijd makkelijk te vinden. Die verhalen zijn op allerlei manieren vastgelegd: in boeken en bundels, losse artikelen, handgeschreven of digitaal op diverse websites of op computers van particulieren.

OPTEKENEN Er komt ook regelmatig materiaal bij want nog steeds wordt door geïnteresseerde inwoners op basis van vrijwilligheid onderzoek gedaan naar verhalen en gebeurtenissen uit de periode. En er zijn verhalen van inwoners die nog in leven zijn, die eigenlijk opgetekend moeten worden. Zeker nu het nog kan.

VERZAMELEN De HVS en het Comité 4 en 5 mei willen al die verhalen verzamelen of optekenen, digitaal bundelen en makkelijk toegankelijk maken via één gezamenlijke webpagina. Op die manier zal sprake zijn van één eenvoudige ‘toegangspoort’ tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Soest en Soesterberg.

TOEGANGSPOORT De bedoeling is te komen tot een site met een toegangspoort die door scholeieren en andere belangstellenden eenvoudig kan worden ingezet voor educatie en (historisch) onderzoek. Een volgende stap in het project is deze verhalen waar mogelijk ook via een QR code te verbinden aan de plekken in Soest en Soesterberg, waar gebeurtenissen en voorvallen in die periode daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Voor scholieren e en anderen, met name de inwoners, worden de verhalen en gebeurtenissen dan heel zichtbaar in de eigen leefomgeving.

BELANGRIJK Volgens de HVS en Comité 4 een 5 mei betreft het hier vanuit meerdere invalshoeken een belangrijk project waaraan nog dit jaar wordt gewerkt en dat vooral ook in 2022 gestalte moet krijgen. Daarvoor is natuurlijk de hulp en medewerking vereist van inwoners van Soest die over informatie en/of materialen beschikken uit de periode 1940-’45. Informatie die nog niet breed is gedeeld, over kleine of grote gebeurtenissen.

CONTACT Aanleveren van informatie of de melding om te willen meewerken kan per e-mail via info@4-5 mei.nl. De vrijwilligers van HVS en Comité 4 en 5 mei doen er alles aan om alle input te verzamelen en te sorteren op één website die voor iedereen toegankelijk is. Ze zijn daarvoor nog op zoek naar een projectleider die het voortouw kan nemen en alle activiteiten coördineert. Aanmelden/info via hetzelfde e-mailadres.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie