Sinds meer dan vier jaar: 600 zonnepanelen zorgen voor 120.000 kW aan energie bij Eurotape.
Sinds meer dan vier jaar: 600 zonnepanelen zorgen voor 120.000 kW aan energie bij Eurotape. Eurotape

Soest denkt aan batterij voor stroomopslag van zonnepanelen

12 december 2022 om 16:30 Duurzaamheid

SOEST De energietransitie dreigt in deze fase slachtoffer van het eigen succes te worden. Veel bedrijven die hun daken vol hebben liggen met zonnepanelen kunnen de extra energie niet meer terugleveren en voor nieuwe, grote, aansluitingen is vaak geen plek meer.

Het elektriciteitsnet is te vol. Daarom gaat Soest op zoek naar oplossingen. ,,We willen het momentum niet kwijtraken.” Er wordt gedacht aan een grote batterij waar het overschot aan door zonnepanelen opgewekte stroom door de bedrijven kan worden opgeslagen.

Dat doet de gemeente deels onder de vleugels van de provincie Utrecht. Soest is volgens wethouder Aukje Treep een van de koplopers op dit terrein. Ze hoopt dat de plannen snel concreet kunnen worden.

BEDRIJVENTERREINEN De bedrijventerreinen De Soestdijkse Grachten in Soest en Centurionbaan in Soesterberg zijn inmiddels aangemeld voor het provinciale project ‘Proeftuinen in de energietransitie’, dat in de lente van 2023 aanvangt.

Daarnaast heeft Soest een eigen plan van aanpak voor deze twee gebieden, met een ‘verkenning’ naar oplossingen. Zo wordt gedacht aan een grote batterij en het beter verdelen van de energie onder de bedrijven op hetzelfde bedrijvenpark. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de plaatselijke ondernemers, en met Bas de Haas van het parkmanagement (BMO Soest).

SUBSIDIE Ook zal hoogstwaarschijnlijk specialistische kennis worden ingehuurd om de oplossingen uit te werken. Voor de zoektocht naar (datagestuurde) oplossingsrichtingen heeft Soest een subsidie van 50.000 euro bij de provincie aangevraagd. Zodra dat geld binnen is, zal er worden gestart, zegt Treep.

MINDER INTERESSANT Zij wil voorkomen dat de energietransitie gaat stokken door het volle elektriciteitsnet. Wanneer bedrijven niet terug kunnen leveren, vallen de financiële voordelen van de zonnepanelen tegen en wordt investering hierin minder interessant voor ondernemers.

NETCONGESTIE En op dit moment geldt voor Soest dat grootschalige aansluitingen niet meer kunnen worden gerealiseerd. Deze netcongestie speelt in grote delen van Nederland en wordt gezien als één van de uitdagingen als gevolg van het geen gebruik meer willen maken van fossiele brandstoffen.

COLLECTIEF Intussen is netbeheerder Stedin druk bezig in heel Nederland met het aanleggen van nieuwe en dikkere stroomkabels om zo meer infrastructuur voor stroom te krijgen. Ook in Soest is dit gaande. Maar dit is naar verwachting pas in 2029 volbracht en daar wil wethouder Treep niet op wachten. De energietransitie heeft in de ogen van het Soester college voorrang en voor bedrijven moet het interessant blijven zonnepanelen te plaatsen, is de insteek.

MOMENTUM ,,We willen het momentum niet kwijtraken. Juist nu, door de hoge energieprijzen, gaan veel bedrijven over op zonnepanelen.” Zij hoopt dat de inzet van BMO ook leidt tot samenwerking tussen de bedrijven, zodat diegene die meer stroom opwekt dan nodig is voor eigen gebruik, dat kan doorsluizen naar een collega zonder zonnepanelen. ,,Daarom vragen we de subsidies nu aan voor een collectief, we beschouwen een bedrijventerrein als een geheel.”

Wanneer de subsidie binnen is en het proeftuinenproject van de provincie ook loopt, denkt ze dat er snel vooruitgang te boeken is. ,,Hopelijk hebben we binnen een jaar een concrete oplossing.”

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie