Corona heeft een uitzonderlijk grote impact op Meander. Toch werd in 2020 ook veel reguliere zorg geleverd.
Corona heeft een uitzonderlijk grote impact op Meander. Toch werd in 2020 ook veel reguliere zorg geleverd. @meanderMC/Twitter

Meander leverde ondanks corona 90 procent van reguliere zorg

25 mei 2021 om 16:15 Zorg

SOEST/AMERSFOORT Ook voor Meander Medisch Centrum heeft corona een ‘uitzonderlijk grote impact’. Dat stelt de ziekenhuisdirectie in het Jaarbeeld 2021. Als regionaal ziekenhuis vervult Meander nog steeds een belangrijke functie tijdens de coronacrisis.

In maart 2020 werden er de eerste coronapatiënten opgenomen. Het was het begin van een zware en intensieve periode waarin een groot beroep werd gedaan op alle medewerkers en patiënten. ,,Dankzij de inspanning van alle medewerkers en de goede samenwerking met ketenpartners, is Meander in staat gebleken om in 2020 de zorg voor corona patiënten te combineren met haar reguliere ziekenhuisfunctie. Door snel op en af te schalen als daar ruimte voor was, is Meander er in geslaagd ruim negentig procent van de normale zorgcapaciteit te leveren”, aldus de directie

KETENPARNERS ,,In 2020 hebben we als Meander vooral ervaren dat het ziekenhuis, ondanks de fysieke afstand, nog nooit zo verbonden was met patiënten en ketenpartners. Dat gold ook voor de medewerkers onderling. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat alleen sámen de klus kan worden geklaard.”

FINANCIEEL GEZOND Meander heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van 7 miljoen euro. Het jaarresultaat pakte deels hoger uit doordat de uitvoering van onderhoud en investeringsprojecten in 2020 werd vertraagd vanwege corona. Investeringsprojecten die in 2020 tijdelijk werden uitgesteld, zijn inmiddels weer opgepakt. Dit jaar wordt gestart met de uitbreiding van het OK-complex aan de Maatweg en het nieuwe centrum voor oncologische zorg wordt gerealiseerd. De gezonde financiële positie stelt Meander in staat dergelijke grote investeringsprojecten te realiseren.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie