Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Eigen foto

Meander Medisch Centrum zoekt leden voor Cliëntenraad

17 mei 2021 om 17:04 Zorg

SOEST/AMERSFOORT De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) behartigen de belangen van de huidige en toekomstige patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis. De Cliëntenraad heeft een vacature voor twee nieuwe leden die het interessant vinden om mee te denken over goede zorg voor patiënten.

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur en het MSB over allerlei plannen van het ziekenhuis die over patiënten gaan. Op deze manier dragen de negen leden bij aan kwaliteitsverbetering van de ziekenhuiszorgzorg. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden. Van de kandidaten wordt gevraagd dat ze affiniteit hebben met de ziekenhuiszorg, een brede maatschappelijke oriëntatie hebben en zich goed kunnen verplaatsen in de positie van patiënten.

De Cliëntenraad vergadert eenmaal per maand op donderdagmiddag. De benoeming is in principe voor vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt. Meer informatie is te vinden op de website van Meander Medisch Centrum (zoek op Cliëntenraad, rubriek Nieuws).

advertentie
advertentie