Afbeelding
Foto: Shutterstock

Personeel voor aanpak infrastructuur ontbreekt in Nederland

Partnercontent

Het invullen van de openstaande vacatures in infra blijkt bijzonder lastig te zijn voor bedrijven. Dit past bij het feit dat de werkloosheid in Nederland historisch laag is op dit moment. Een lastige situatie, daar de infrastructuur op verschillende punten moet worden verbeterd in de komende jaren. Niet alleen op het gebied van infra is de vraag naar geschikte kandidaten groot. Ook in de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld de techniek is het aantal werkzoekenden veel lager dan het aantal beschikbare vacatures momenteel. De vraag is of dit de komende jaren zal veranderen.

Noodzaak van aanpassing aan infrastructuur 

Om verschillende redenen is een aanpassing aan de bestaande infrastructuur in Nederland noodzakelijk. In de afgelopen weken, na de versoepelingen van de regering, is de filedruk fors toegenomen. Daar waar gehoopt werd, dat deze filedruk structureel af zou nemen als men vaker vanuit huis zou werken. Ondanks het feit dat veel organisaties inzetten op een hybride werkvorm, lijkt van een afnemende filedruk bepaald geen sprake te zijn. Voor de uitbraak van de pandemie bleek al dat de huidige infrastructuur niet bestand is tegen het grote aantal auto’s in de ochtend- en avondspits. Specialisten op het gebied van civiele techniek moeten er samen met ontwerpers voor zorgen, dat de infrastructuur zo gewijzigd wordt dat de filedruk op die manier verminderd kan worden.

Meer nodig dan een aanpassing van de infrastructuur 

De infrastructuur kan niet voortdurend uitgebreid worden. Het verbreden van de weg vormt slechts tijdelijk een oplossing voor het probleem. Structureel is zo’n oplossing echter allerminst. Ook in het gedrag van de Nederlandse weggebruiker zal wat moeten veranderen om de filedruk blijvend te verminderen. Denk aan het bewust vermijden van de ochtend- en avondspits door werktijden aan te passen. Die flexibiliteit wordt door lang niet iedere werkgever geboden momenteel. Zo’n oplossing komt ook de belasting van het spoornet ten goede. Net als op de weg kampen ook spoorwegbedrijven met een grote drukte in de ochtend en avond. Meer treinen laten rijden om die drukte beter te verspreiden is door de invulling van het bestaande spoornet nauwelijks tot niet mogelijk.

Energienet moet eveneens aangepakt worden

Niet alleen de infrastructuur in de vorm van het wegen- en spoornet moet worden aangepast. Ook een aanpassing aan het energienet is noodzakelijk. De belasting van het bestaande net neemt steeds verder toe. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit, dat steeds meer Nederlanders hun daken van zonnepanelen voorzien. Zeker de grote bedrijfspanden en velden met zonnepanelen hebben invloed op de belasting van het net. In de provincies Friesland en Utrecht is al aangegeven dat er geen nieuwe zonnevelden en windmolenparken bij kunnen komen. Dit kan pas als de infrastructuur is aangepast. Het beperkte aantal werkzoekenden maakt dat het lastig zal worden om dit op korte termijn te realiseren. 

advertentie
advertentie