Afbeelding
Windmolens

Waarom plannen voor windmolens en zonnevelden in gemeente Soest?

15 juni 2021 om 13:31 Partnercontent

De gemeente Soest gaat samen met vijf andere gemeenten en Rijkswaterstaat op zoek naar geschikte plaatsen voor windmolens en zonnepanelen langs de A28. Daarmee bouwen de gemeenten voort op hun gezamenlijke regionale energiestrategie waarin staat dat energieopwekking langs de A28 mogelijk moet worden.

Minimaal vier windturbines langs snelweg

De gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht vinden het belangrijk dat de windmolens en zonnepanelen landschappelijk worden ingepast, met respect voor de omgeving. De gemeente Soest wil minimaal vier grote windturbines langs de snelweg bij Soesterberg plaatsen. Voor zonnevelden wordt gekeken naar plekken langs het spoor. Van alle plannen is echter nog niks concreet. Er moet altijd voldoende draagkracht zijn. Dat gebeurt in overleg met inwoners, maatschappelijke partners en overheden.

Waarom komen er meer windmolens en zonnevelden

Nederland heeft het Klimaatakkoord ondertekend. Het Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Een van de afspraken is dat in 2030 minimaal 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen, zoals zonne- of windenergie. Waar de windmolens en zonnepanelen moeten komen, staat in de RES (Regionale Energiestrategie). Nederland is verdeeld in dertig regio’s. Soest valt onder de RES-regio Amersfoort. Alle regio’s moeten samenwerken en plannen maken om in hun regio meer duurzame energie op te wekken.

Hoe kunnen woningeigenaren uit Soest bijdragen?

Het Klimaatakkoord kan natuurlijk alleen een succes worden als iedereen meedoet. Daarom is het zo belangrijk dat ook particulieren energiebesparende maatregelen treffen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de eigenaar. De energierekening wordt namelijk een stuk lager. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn: dakisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsketel, aansluiting op een warmtenet, een warmtepomp, het plaatsen van HR++ glas en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Zonnepanelen verschillen in prijs, kwaliteit en opbrengst. Daarom doet een woningeigenaar er goed aan om via zonnepanelen vergelijken te onderzoeken waar hij of zij het goedkoopste uit is.

Subsidie voor kleine energiebesparende maatregelen

Om huurders en woningeigenaren uit Soest te stimuleren om hun woning te verduurzamen, kunnen zij nu gebruikmaken van de nieuwe regeling Energiebesparing Soest. Deze regeling houdt in dat huurders en woningeigenaren 70 euro subsidie kunnen krijgen als ze kleine energiebesparende maatregelen treffen. Kleine energiebesparende maatregelen zijn: het plaatsen van een waterbesparende douchekop, het aanbrengen van radiatorfolie en het plaatsen van tochtwering of een standby-killer. Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor 1.500 huurders en 1.000 woningeigenaren in Soest en Soesterberg. De regeling loopt tot en met 31 juli 2022.

advertentie
advertentie