Ook de toekomst van het poldergebied wordt min of meer gestroomlijnd in de omgevingsvisie.
Ook de toekomst van het poldergebied wordt min of meer gestroomlijnd in de omgevingsvisie. Hans Veltmeijer

Reageren op omgevingsvisie Soest tot 13 oktober

1 oktober 2021 om 14:00 Politiek

SOEST Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie. Deze ontwerpvisie ligt nog tot en met woensdag 13 oktober ter inzage. Tot die datum kunnen inwoners van Soest en Soesterberg reageren op de visie. Het college nodigt iedereen uit dat ook te doen. ,,Die reacties nemen we mee in het maken van de definitieve omgevingsvisie”, aldus burgemeester en wethouders.

In de ontwerp omgevingsvisie geeft de gemeente een toekomstbeeld op hoofdlijnen. Hoe moeten Soest en Soesterberg zich ontwikkelen richting 2040? De visie is volgens het college mede tot stand gekomen door input vanuit de samenleving. Die kan daarover haar mening geven, voordat het college een omgevingsvisie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorlegt.

ZIENSWIJZE Reageren op de ontwerp omgevingsvisie kan met een zogenoemde zienswijze. Zo heet een officiële reactie op het ontwerp. Reageren is mogelijk  tot en met woensdag 13 oktober 2021. De gemeente neemt alle binnengekomen zienswijzen mee in de besluitvorming over de definitieve omgevingsvisie. Na 13 oktober beantwoordt het college de zienswijzen in de Nota van beantwoording. Deze Nota wordt betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de gemeenteraad. Dit vindt naar verwachting plaats in december 2021.

INZAGE De ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg is te vinden op de projectwebsite: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Algemeen/Documenten

Een digitale samenvatting kan worden gelezen op: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Portals/25/ontwerp_omgevingsvisie/index.html

Een papieren versie ligt bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. Om deze te bekijken kan een afspraak worden gemaakt met R. de Goede, tel. (035)-6093411, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Door de corona-richtlijnen vraagt de gemeente de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd naar de gemeenteraad van Soest. Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest. Per e-mail: omgevingsvisie@soest.nl o.v.v. zienswijze omgevingsvisie.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie