Afbeelding
Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

Hoe schadelijk is schending van het auteursrecht?

20 februari 2024 om 09:14 Partnercontent

Auteursrecht is het recht dat je hebt op materiaal dat door jou is gemaakt. Vaak gaat het om teksten, maar het kan ook betrekking hebben op muziek, foto’s of film. Als je kunt aantonen dat jij iets gemaakt hebt en iemand anders gebruikt het, bijvoorbeeld op een website, dan is er sprake van schending van het auteursrecht. Wil je problemen voorkomen dan rijst dus eest de vraag: Hoe ga je om met auteursrecht? Soms mag je bepaalde content wel gebruiken, mits je daarvoor vooraf toestemming vraagt. Vaak wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat je de bron vermeldt. Doe je dit niet en je wordt betrapt dan kan je dat op een claim tot schadevergoeding komen te staan. Uiteraard moet je de ten onrechte gebruikte content direct verwijderen.

Waarom is plagiaat schadelijk?

Het is met bepaalde software heel eenvoudig om plagiaat op te sporen. Je voert de tekst in het programma in en binnen een minuut laat het programma zien of jouw tekst ook op andere websites is gebruikt. Uiteraard moet het dan gaan om duidelijk kopieergedrag. Het programma slaat niet aan als een keer dezelfde zin wordt gebruikt, want dan zou je iedereen die een website heeft kunnen aanklagen. Maar als duidelijk is dat hele stukken tekst zijn gekopieerd, of foto’s die jij hebt gemaakt, dan is er wel degelijk sprake van schending van het eigendomsrecht.

Wat kun je doen bij schending van het auteursrecht

Je kunt zelf onderzoek doen of teksten en/of afbeeldingen van jou zonder toestemming zijn gebruikt door anderen. Als hieruit blijkt dat dit inderdaad het geval is dan kun je degene die in overtreding is hierover benaderen en eisen dat het materiaal wordt verwijderd. Je kunt dit natuurlijk ook aan een advocaat overlaten. Als aan het verzoek wordt voldaan dan kun je het daarbij laten, maar als je benadeeld bent dan kun je een eis tot schadevergoeding indienen. Als de tegenpartij hier niet aan voldoet dan is er de mogelijkheid om de zaak bij de rechter voor te leggen.

De gevolgen van auteursrechtenschending

De gevolgen van het schenden van je auteursrecht kunnen soms verstrekkend zijn. Als jij content maakt waar vervolgens iemand anders mee aan de haal gaat dan kan die ander daar bijvoorbeeld financieel voordeel mee hebben dat jij vervolgens misloopt. Denk aan de rel die ontstond toen een bekende ‘afslankgoeroe’ recepten kopieerde van anderen en deze in een kookboek zette dat zij vervolgens uitbracht. Dankzij haar naamsbekendheid verkoopt dat kookboek beter dan dat van iemand die minder bekend is bij het grote publiek. In zo’n geval is er duidelijk sprake van nadeel voor de oorspronkelijke maker. Als plagiaat wordt bewezen kan er een flinke schadevergoeding worden geëist. Wel is het zo dat in Nederland geen ‘Amerikaanse toestanden’ gelden. Een miljoenenclaim zal een Nederlandse rechter dan ook vrijwel nooit toewijzen.  De hoogte van een schadevergoeding wordt altijd gespiegeld aan het daadwerkelijk berekende financiële nadeel.

Bron: https://lawfox.nl/

advertentie
advertentie