Liefst negen koninklijke onderscheidingen reikte burgemeester Rob Metz vandaag uit op het gemeentehuis. Rineke Hurenkamp ontbreekt op de foto, zij kreeg later vandaag haar onderscheiding.
Liefst negen koninklijke onderscheidingen reikte burgemeester Rob Metz vandaag uit op het gemeentehuis. Rineke Hurenkamp ontbreekt op de foto, zij kreeg later vandaag haar onderscheiding. Jaap van den Broek

Negen koninklijke onderscheidingen; ware lintjesregen in Soest

26 april 2023 om 13:56 Overig

SOEST Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, die traditiegetrouw neerdaalt in de aanloop naar Koningsdag, heeft het dit jaar flink geregend in Soest. Burgemeester Rob Metz heeft woensdag in het gemeentehuis negen burgers verrast met een koninklijke onderscheiding en hen bedankt voor hun inzet voor onze samenleving. Vier zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vier tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een burger mag zich Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 

Burgemeester Metz prees hun onbezoldigde inspanningen voor de samenleving. ,,Ik heb daar veel respect voor”, zei Metz. ,,Vrijwilligers zoals u zijn onmisbaar in onze samenleving.”

RINEKE HURENKAMP is al ruim twintig jaar actief als vrijwilliger in verpleeghuis Daelhoven, een locatie van Lyvore/Silverein. Sinds 2004 leidt zij de wekelijkse zangochtend voor bewoners, die dement zijn of lijden aan de ziekte van Alzheimer. De zangroep is in de loop der jaren uitgebreid met meerdere muzikanten en wordt goed bezocht. Hurenkamp is tevens ruim achttien jaar vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum Klaarwater van Stichting Welzijn Ouderen Soest. Zij is onder meer lid van het werkgroepbestuur, actief gastvrouw achter de bar en bij de maaltijden en als rechterhand van de sociaal werker van het centrum. Hurenkamp en haar echtgenoot waren tevens twintig jaar geleden initiatiefnemers van de jaarlijkse buurtbarbecue op de Parklaan in Soest, sindsdien een verbindende traditie. Zij werd genoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

LENIE VAN DEN HOEK-VAN GRONINGEN is sinds 2001 actief als vrijwilliger actief bij Kaarsenmakerij De Punt, één van de dagbestedinglocaties voor mensen met een verstandelijke beperking van De Amerpoort. Op haar vaste woensdag ondersteunt zij de cliënten. Ook gaat zij als vrijwilliger mee met uitjes met de groep en staat ze op de markt voor de kaarsenverkoop. Daarnaast maakt zij als Individueel maatje tijd vrij voor één-op-één contact. Van den Hoek werd in 2011 verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Als mantelzorger heeft zij jarenlang naar twee oudere dames omgekeken, en nog steeds gaat zij tijd regelmatig langs bij een aantal eenzame ouderen. Van den Hoek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

EDITH LEERKES maakt sinds 1998 als gitariste deel uit van de begeleidingsband van Herman van Veen. Samen met Van Veen richtte zij op Landgoed de Paltz in 2012 het Herman van Veen Arts Center op, waar zij nog in datzelfde jaar de zakelijke leiding kreeg. Zij heeft daar als vrijwilliger een duizendtal voorstellingen, lezingen en exposities georganiseerd, waarbij het accent ligt op het creëren van mogelijkheden voor jonge, getalenteerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. De meeste voorstellingen zijn gratis.

Zij is initiatiefneemster van de Bertus Leerkes-bus, die ouderen en hulpbehoevenden kosteloos naar De Paltz brengt. Tien jaar geleden stond Leerkes een nier af aan een voor haar onbekende vrouw. Zij organiseerde in 2018 een taalprogramma voor Eritrese vluchtelingen, en recent stelde ze haar huis beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Leerkes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

KEES JANSMA heeft zich meer dan veertig jaar op uiteenlopende terreinen van de maatschappij ingezet. Sinds 1980 is hij betrokken bij sportbond Badminton Nederland. Hij was onder meer actief als trainer-coach, bestuurslid en examinator. Zijn inzet werd in 2019 beloond met de zilveren erepenning voor regioverdienste. Bij muziekgezelschap Coda vervult hij bestuurlijke taken én de rol van Sinterklaas. Bij Museum de Hollandse Waterlinies is hij sinds 2019 coördinator, gastheer en adviseur.

Het Nationaal Militair Museum kon tien jaar lang op Jansma rekenen. Hij was er onder meer gastheer en workshopdocent. Voor ouderenbond SWOS heeft hij veel betekend in de periode 2006-2014 voor het personenalarmeringsysteem en de maaltijdvoorziening. Begin jaren negen was hij actief als voorzitter en penningmeester van Stichting Willaert. Van 2008 tot 2015 vervulde hij deze taken voor Stichting Tey-illai Annai, die onderwijs ondersteunt op Sri Lanka. Burgemeester Metz benoemde hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

HENK VAN ASCH is al bijna veertig jaar lid van de Rotary Soest-Baarn. Hij was bestuurslid van 2006 tot 2009, waarvan een jaar voorzitter, en als milieucommissaris spoorde hij leden aan om met milieuverbetering om te gaan. Hij werd vanwege zijn inzet door de Rotary benoemd tot Paul Harris Fellow.

In 2006 was Van Asch gildekoning van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde Gilde. Vanaf 2007 vervulde hij drie jaar de positie van ouderman-voorzitter. Onder zijn voorzitterschap werd het grondgebied van het gilde uitgebreid. Sinds 2010 is Van Asch voorzitter van Stichting Oude Ambachtenmarkt. Bijna dertig jaar geleden was hij oprichter van stichting Bedrijvenkring De Soestdijkse Grachten, waar hij negen jaar voorzitter was. Hij was medeorganisator van het Ondernemerscongres en oprichter van BMO Soest. Van Asch werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

KARIN DOORDUIJN-VAN BIJSTERVELD heeft van 1999 tot 2010 verschillende bestuurlijke functies bekleed bij de KNLTB. In 2001 werd zij secretaris in het bondsbestuur. Het voorzitterschap volgde in 2006. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter. Bij haar afscheid werd zij onderscheiden met het erelidmaatschap van de KNLTB. Van 2008 tot 2009 was zij lid van het Junior Committee van de Internationale Tennis Federatie, en aansluitend, tot 2017, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van het Junior Committee. 

Van 2008 tot 2012 zette zij zich op bestuurlijk niveau in voor de Olympische Club 2028. De Werkgevers Organisatie Sport heeft van 2008 tot 2016 op haar inzet mogen rekenen. Als vicevoorzitter leverde zij een bijdrage aan een betere cao voor de sport. Zij was in 2011 betrokken bij een bestuurlijk reorganisatie van NOC*NSF. Van 2011 tot 2014 maakte zij deel uit van de Board of Experience, en vanaf 2014 werkte zij een aantal jaren samen met de burgemeester van Rotterdam voor stichting Koningsspelen. In 2014 werd zij lid en later voorzitter van het bestuur van Stichting Waarborgfonds Sport. Tijdens haar bestuursperiode is het vermogen van de stichting gegroeid van 11 miljoen euro naar ruim 32 miljoen euro. Doorduijn werd door Metz benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

MIEN VAN DEN HENGEL-VAN DORRESTEIN was vanaf eind jaren tachtig een aantal jaren bestuurslid van de Soester VVV, destijds organisator van de Oude Ambachtenmarkt. Voor de VVV heeft zij tevens zo’n twintig jaar wekelijks rondleidingen gegeven in de historische Kerkebuurt van Soest, vaak gecombineerd met het beklimmen van de toren van de Oude Kerk.

Al meer dan dertig jaar is Van den Hengel vaste vrijwilliger Woonzorglocatie Molenschot, onderdeel van Lyvore/Silverein. Sinds de opening in 2008 van het parochiecentrum De Sleutel van de HH Petrus en Pauluskerk Soest is zij daar regelmatig gastvrouw. Bij Humanitas Eemland is zij al vijftien jaar vrijwilliger bij Steun bij Verlies en Rouw. Mevrouw Van den Hengel werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

MARIA JONGMA was in 2007 een van de oprichters van ouder-patiëntenvereniging HEVAS. Deze vereniging vertegenwoordigt de aandoeningen hemangiomen en vasculaire malformaties: zeldzame aangeboren vaatafwijkingen, vaak in de vorm van geboortevlekken. Doel van de vereniging is patiënten en ouders ondersteuning bieden, hun belangen behartigen en lotgenotencontact faciliteren, maar ook meer bekendheid genereren voor de impact van deze aandoeningen. Uit persoonlijke ervaring wist zij dat dit hard nodig was. 

Jongma is vanaf het begin voorzitter van de vereniging, die inmiddels meer dan driehonderd leden telt. Zij organiseert de jaarlijkse ontmoetingsdagen, is verantwoordelijk voor de communicatie met leden en artsen, en medeorganisator van een tweejaarlijks congres voor huisartsen, verpleegkundigen en specialisten. Ze stond aan de wieg van het Netwerk Expertisecentra Aangeboren Afwijkingen, waarin de vier grote expertisecentra overleggen, evenals aan die van de Biobank van Radboudumc, waar materiaal voor onderzoek wordt verzameld. Mevrouw Jongma werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

CAROLINE VAN DEN BOSCH was in 2007 de andere oprichter van ouder-patiëntenvereniging HEVAS. Van den Bosch, ook als moeder geconfronteerd met een van de aandoeningen die HEVAS vertegenwoordigt, is vicevoorzitter en secretaris. Zij was één van de initiatiefnemers van de HECOVAN Biobank van het Radboudumc, waarvoor haar de Parelsnoerprijs werd toegekend. Ook is zij lid van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie, die aan richtlijnen voor artsen werkt.

Van den Bosch is medeorganisator van het tweejaarlijks congres van HEVAS. Zij vertegenwoordigt de patiëntenvereniging bij een aantal andere landelijke en internationale netwerken, zoals het Netwerk Expertisecentra Aangeboren Afwijkingen, Eurordis, ISSVA en VASCERN/VASCA. Bij de samenstelling VASCA Magazine vervulde zij een voortrekkersrol. 

Zij zit in het bestuur van SKTN-HEVAS, het samenwerkingsverband met Stichting Klippel Trenaunay Nederland. De stichting kent ingezamelde financiële middelen op aanvraag toe. Twee onderzoeken van Amsterdamumc konden zo al financieel worden ondersteund. Metz benoemde Van den Bosch tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Afbeelding
lintjesregen 2023
advertentie
advertentie