Soest en met name Soesterberg zijn in ontwikkeling. In de Omgevingsvisie komen de kaders te staan van wat er de komende twintig jaar mogelijk zou moeten zijn.
Soest en met name Soesterberg zijn in ontwikkeling. In de Omgevingsvisie komen de kaders te staan van wat er de komende twintig jaar mogelijk zou moeten zijn. Eempers

In september reageren op ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg

14 juli 2021 om 10:48 Nieuwbouw

SOEST De gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwerp Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg. Inwoners van de gemeente kunnen het ontwerp tussen 2 september en 13 oktober inzien en er op reageren. ,,Die reacties worden meegenomen in het maken van een definitieve versie”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

In de definitieve versie wordt richting gegeven aan het toekomstbeeld, zeg maar: hoe de gemeente soest er in 2040 uit moet gaan zien. Dat omvat zaken als woningbouw, bedrijventerreinen en natuur(behoud). De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Die wet gaat in op 1 juli 2022.

‘Stap voor stap ver komen’ heet de ontwerp Omgevingsvisie die donderdag de goedkeuring wegdroeg van de gemeenteraad. Wethouder Aukje Treep: ,,We zijn blij met deze volgende stap. Samen met inwoners hebben we hard gewerkt aan de ontwerp omgevingsvisie die we nu hebben. Nu is het tijd om die ontwerp omgevingsvisie weer bij inwoners neer te leggen en te horen wat zij ervan vinden. Zo zijn we samen aan de slag voor Soest en Soesterberg.”

REAGEREN Vanaf 2 september kan iedereen in Soest en Soesterberg op de ontwerp omgevingsvisie reageren. Direct na de zomervakantie maalt de gemeente bekend hoe dat precies in zijn werk gaat. ,,Die reacties nemen we mee in de besluitvorming rond de definitieve versie. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de definitieve omgevingsvisie eind dit jaar vaststelt.”

ONLINE De ontwerp omgevingsvisie is online te vinden op 

https://indd.adobe.com/view/1d2d55fd-2d3d-4575-9b30-e460acf85e6b

.Vanaf 14 juli staat een samenvatting online: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Portals/25/ontwerp_omgevingsvisie/index.html

Informatie over de omgevingsvisie is ook te vinden op: https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/

advertentie
advertentie