Afbeelding
Eempers

Voorkeur voor ontwikkelaar Oude Tempel in Soesterberg

6 juli 2021 om 16:47 Nieuwbouw

SOESTERBERG De samenwerkende bedrijven Ter Steege Bouw Vastgoed uit Rijssen en Kruyssen Project en Procesmanagement BV uit Gorssel hebben de meeste punten behaald voor hun ontwikkelplan voor het nieuwe woongebied Oude Tempel. De formele gunning vindt pas plaats nadat de stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft beoordeeld of hiermee aan de vastgestelde kaders van de samenwerkingsovereenkomst wordt voldaan. Dat besluit volgt naar verwachting eind september.

Definitieve gunning wordt pas verleend na het besluit hierover door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug en onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Pas als die uitspraak er is, zal duidelijk zijn of het door de gemeenteraad in 2020 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is. Deze uitspraak wordt dit najaar verwacht. Daarnaast bestaat ook het voorbehoud van het verkrijgen van een onherroepelijke ontheffing Wet Natuurbescherming. Uiteindelijk beslist de stuurgroep van het programma Hart van de Heuvelrug of het financiële kader overeenkomt met wat bestuurlijk is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst Hart van de Heuvelrug 2015. 

NATUUR INCLUSIEF De selectiefase voor de ontwikkelaar van de natuur inclusieve woonwijk Oude Tempel vond plaats in 2020. Uit deze selectiefase werden drie marktpartijen als beste beoordeeld op hun ingebrachte visie, referentieprojecten en toelichting op de communicatie en samenwerking. De toen geselecteerde marktpartijen waren; Ter Steege in samenwerking met projectmanagement Kruyssen, Van Bekkum in samenwerking met Latei en Fakton Capital in samenwerking met Nera Vastgoed. 

Na afronding van het participatieproces dat werd doorlopen met betrokkenen en omwonenden, vroeg de gemeente de drie geselecteerde marktpartijen nu een aanbieding te doen waarvoor ze hun visie hebben uitgewerkt in een plan voor de toekomstige woonwijk. De balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur was essentieel in de verdeling van de punten onder de drie overgebleven marktpartijen. 

DUURZAAMHEID De aanbiedingen werden beoordeeld op ruimtelijke inpassing / architectuur, grond bieding, realisatie (tijdspad), energie neutraal / duurzaamheid, samenwerking met omwonenden, gemeente en marktpartijen, gedifferentieerd woningbouwprogramma, samenwerken met collectieve warmte aanbieder en total cost of ownership. 

HOBBELS Pas als alle hobbels zijn genomen kan de gemeente Soest overgaan tot definitieve gunning. Daarna worden de afspraken met de geselecteerde marktpartij geconcretiseerd in een koopovereenkomst. In deze fase worden ook afspraken gemaakt over hoe de marktpartij de omgeving en inwoners van Soesterberg blijft betrekken bij de verdere uitwerking van de ontwikkelplannen. Het eindresultaat heet dan het definitief Beeldkwaliteitplan Oude Tempel.

Het project Oude Tempel maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Het doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. De gemeente Soest, gemeente Zeist, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen binnen het programma. Meer informatie: www.hartvandeheuvelrug.nl.

.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie