Tijdens de ceremonie op het hoofdveld van SO Soest spreekt het gezin Smit 800 aanwezigen en 700 mensen thuis toe.
Tijdens de ceremonie op het hoofdveld van SO Soest spreekt het gezin Smit 800 aanwezigen en 700 mensen thuis toe. Jaap van den Broek

'Paul Smit was een beetje van ons allemaal'

Mensen

SOEST De overtreffende trap van indrukwekkend kreeg dinsdagmiddag gestalte aan de Bosstraat. Eerst tijdens een ceremonie op het complex van SO Soest, daarna langs de straat zelf in de vorm van een laatste groet onder applaus.

Door een menselijke erehaag van enkele honderden meters verliet Paul Smit voor het laatst het complex van zijn geliefde club SO Soest. Ruim achthonderd mensen woonden daar de afscheidsceremonie bij. Nog eens bijna zevenhonderd mensen volgden die thuis of elders via een live-stream. Na afloop vormden de aanwezigen op de Bosstraat een corridor van waardering. Paul Smit overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Hij was als derde generatie van 1983 tot 2017 uitgever van de Soester Courant.

De ceremonie stond vooral in het teken van Paul’s betekenis voor de sportorganisatie. Al had de club - gezien de verdiensten van de erevoorzitter, het Lid in de Orde van Oranje Nassau en houder van de KNVB-speld en de gemeentepenning - daar zonder enige twijfel een week of langer voor kunnen uittrekken. Ries de Jong, Barend de Zoete en René Musolf, vrienden en clubgenoten, gaven op het hoofdveld een alles zeggende samenvatting.

BESLISSING Over de rol van voorzitter Paul (1991-2009) zei de huidige voorzitter De Jong: ,,In 2008 mocht ik aanschuiven aan de bestuurstafel. Vergaderingen tot soms diep in de nacht, maar altijd was er ruimte voor humor. Ik merkte dat Paul precies wist wat er gebeurde. Als er een beslissing moest worden genomen en het hele bestuur was tegen, op Paul na, dan wist hij het toch zo te vertellen dat wij met hem meegingen. Achteraf bleek hij dan ook vaak gelijk te hebben gehad.”

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).


Indrukwekkende erehaag op de Bosstraat voor de vorige week overleden Paul Smit.

HUMOR Musolf en De Zoete memoreerden ook aan de jaren van overleg, in bestuur en commissies, waarbij het belang van de club altijd aaneen geweven werd door veel humor. Paul Smit was graag overal bij betrokken. Niet uit bemoeizucht, maar uit liefde voor de club. Niet alleen op bestuurlijk en organisatorisch niveau, maar niet in het minst ook door dingen meteen uit te voeren en te doen. ,,Dan is het maar gedaan”, luidde dan zijn conclusie.

Echtgenote Carla bedankte iedereen namens de familie en het gezin. Zoon Laurens droeg een zelf geschreven aangrijpend, imposant en monumentaal gedicht voor. Onorthodox, maar raak in elk woord. Een gedicht waaraan elke beschrijving afbreuk zou doen.

MASSAAL AFSCHEID Soest nam dinsdag massaal afscheid van de man die in de afgelopen week ‘de meest bekende Soester’ werd genoemd. Tijdens een ceremonie die zijn weerga niet kent, met bijna driehonderd mensen langs het hoofdveld en nog eens vijfhonderd mensen die op veld 3 de bijeenkomst op een groot scherm konden volgen. Net als bijna zevenhonderd mensen thuis. Zoals De Jong in zijn toespraak als vriend en voorzitter zei: ,,Paul was een beetje van ons allemaal.”

KLUSJE Tussen de overtreffende trap en de fatale trap lag dinsdagmiddag nog geen honderd meter. Daar was hij vorige week dinsdagavond nog maar weer even een klusje gaan doen, zoals hij bijna elke dag wel op de Bosstraat-Oost te vinden was. Tot hij op de betonnen trap ten val kwam. Zoon Laurens was bij hem.

Wat nou als hij niet naar de club was gegaan, in een tijd dat alle activiteiten stilliggen en de velden niet bespeeld mogen worden? Maar daar lag het allemaal niet aan.

Dochter Mariëlla had het dinsdagmiddag niet treffender kunnen zeggen: ,,Onze vader overleed niet door de trap of het noodlot, maar door een groot hart.”

In de Soester Courant van 29 juli nog veel meer aandacht aan Paul Smit.

Door Johan van Beek


Paul Smit verlaat voor het laatst het complex van SO Soest waar hij een grote leegte zal achterlaten.

Achthonderd mensen woonden de ceremonie bij SO Soest bij, nog eens zevenhonderd volgden die thuis of elders via een livestream.
advertentie
advertentie