Dit jaar vijf lintjes in de gemeente Soest, allemaal voor een Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dit jaar vijf lintjes in de gemeente Soest, allemaal voor een Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bron: www.lintjes.nl

Vijf Soesters Lid in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020 om 13:00 Mensen

SOEST Dit keer werden ze niet met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. En er zal ook niet op zijn aangedrongen om een net pak of mooie jurk aan te trekken. Maar er moest wel iets bedacht worden om ervoor te zorgen dat ze op een bepaalde tijd thuis zouden zijn. Want: de burgemeester zou hen bellen.

Een lintjesregen op een stralende dag. Voor menigeen zal het als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen toen aan de andere kant van de lijn Rob Metz vertelde dat het Zijne Koninklijke Hoogheid had behaagd een onderscheiding toe te kennen. Vier Soesters en een Soesterberger stonden vrijdag onder de plaatselijke bui en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona kreeg de jaarlijkse decoratie-ceremonie een geheel andere invulling. Geen officiële ontvangst in de raadzaal van het gemeentehuis, maar een belletje van de burgemeester voor wie het vanwege de afstandsnorm ondoenlijk was om de bijbehorende versierselen op te spelden.

Op een later tijdstip zal na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag bekend worden wanneer de uitreiking van de versierselen zal plaatsvinden. Dan zal er in Soest ook feestelijk stilgestaan worden bij deze bijzondere verdiensten. Metz: ,,Als burgemeester ben ik vereerd dat er weer vijf inwoners uit onze gemeente een lintje ontvangen. We mogen als Soesters en Soesterbergers trots zijn op de bijzondere inspanningen van deze mensen voor onze samenleving."

J.W.N. DE KONING De heer De Koning is medeoprichter van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) en heeft 27 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. De vereniging bundelt de krachten voor het behoud van de polder, knotwilgengebied en de bescherming van de dorpsrand van Soest. Daarnaast zet hij zich al 18 jaar in voor de ontwikkeling van de lokale kiesvereniging Gemeentebelangen Groen Soest. Sinds juni 2013 is hij de secretaris van het bestuur. Sinds zijn pensionering is hij vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS). Wekelijks bezoekt hij een aantal ouderen in de gemeente Soest. Hij helpt hen met allerlei zaken die van belang zijn. Meneer de Koning wordt ervaren als een bevlogen bestuurder die zich altijd vrijwillig inzet voor het algemeen belang ten behoeve van de inwoners van Soest en Soesterberg.

G.P. KENTER Meneer Kenter is van 1995 tot 2012 actief geweest voor de Zonnebloem Soesterberg, als voorzitter en secretaris. Daarnaast heeft hij acht keer deelgenomen aan een (regionale) Zonnebloemvakantie. Vanaf 1995 is hij actief als chauffeur en bijrijder op de Seniorenbus van de SWOS. ook is hij sinds 2000 actief als vrijwilliger voor het Ontmoetingscentrum De Drie Eiken in Soesterberg. Hij is behulpzaam bij het opbouwen van het toneel en later als barvrijwilliger elke dinsdagavond. De laatste drie jaar doet hij dit samen met zijn vrouw. Vanaf 2005 brengt de heer Kenter maaltijden rond voor senioren in Soesterberg en zorgt hij ervoor dat er gezellige ontmoetingen zijn met de vrijwilligers uit Soesterberg.

R.M.P. KLEINEGRIS Meneer Kleinegris maakt al 20 jaar deel uit van dezelfde loopgroep van AV Pijnenburg. De groep staat bekend onder de naam de Duinbraaiers. Tijdens het hardlopen trof deze groep zwerfafval aan zoals flessen, blikjes, plastic verpakkingen. Kleinegris stelde voor om alle rommel die werd aangetroffen op te rapen en mee te nemen naar het clubhuis. Dat was wel even wennen, maar hij zorgde dat er iedere week een zak meeging om alle afval te verzamelen en mee te nemen naar het clubhuis. Het initiatief om schoolkinderen les te geven in het omgaan met afval en in het bijzonder zwerfafval, wordt zeer gewaardeerd. Door zijn inzet is het keurmerk 'Afval Vrije School' ontwikkeld. Dit keurmerk is al diverse malen uitgereikt. Meneer Kleinegris weet anderen te motiveren om anders om te gaan met het milieu.

MEVROUW V.M. STOLWIJK Mevrouw Stolwijk heeft een brede interesse. Zij doet haar vrijwilligerswerk meestal alleen en treed niet op de voorgrond. Onder andere vanuit haar geloofsovertuiging zet zij zich in voor haar medemens. Bijvoorbeeld door het sturen van kaarten bij lief en leed. Mevrouw Stolwijk is een bijzondere vrouw, die naast haar drukke bezigheden voor anderen, toch graag op zichzelf is. Haar mening steekt ze niet onder stoelen of banken. Zij zegt wat zij denkt, ook al weet zij dat ze tegenstanders krijgt. Ze is zeer milieubewust en actief om het milieu niet te schaden. Bridge is heel belangrijk voor haar, tweemaal per week is zij met veel plezier bij de clubs. Zij laat iemand in haar plaats spelen, als het zo uitkomt.

R.J.G. VAN ES Nooit doet iemand tevergeefs een beroep op meneer Van Es. Hij staat voor iedereen klaar. Zo heeft hij zich 20 jaar ingezet voor de Protestantse Gemeente Soest. Eerst als kerkvoogd, later als kerkrentmeester. Ook was hij de geluidsman van de Emmakerk in Soest. Daar levert hij een zeer actieve bijdrage aan de modernisering in de kerk op het gebied van geluid, beamers en kerk-tv. Daarnaast ging hij langs bij de gemeenteleden om een kastje voor de kerktelefoon te installeren zodat de mensen thuis via de radio de kerkdienst konden volgen. Ook Radio Soest mag op de inzet van de heer Van Es rekenen. Met zijn hele ziel en zaligheid zet hij zich al ruim 45 jaar hiervoor in. Van Es wordt gezien als een man met zijn (radio)hart op de juiste plaats.

advertentie
advertentie