Het vorige AZC op Kamp van Zeist sloot in 2018 de deuren.
Het vorige AZC op Kamp van Zeist sloot in 2018 de deuren. Eempers

Bevolking reageert op 19 januari op komst van AZC bij Soesterberg

Maatschappelijk

SOESTERBERG De bevolking van Soest en Soesterberg kan op woensdag 19 januari haar wensen en zorgen kenbaar maken over de opvang van asielzoekers op Kamp van Zeist. Er is door gemeente Zeist nog geen besluit genomen over het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor 700 plaatsen voor de duur van maximaal vijf jaar.

Met het oog op de enorme toestroom van vluchtelingen is het aannemelijk dat Zeist het verzoek niet naast zich neer kan leggen. Veel statushouders verblijven nog in een asielzoekerscentrum, omdat er een tekort is aan sociale huurwoningen. Daardoor zijn veel nieuwe asielzoekers nu aangewezen op noodopvang.

Kamp van Zeist ligt op Zeister grondgebied, maar gezien de geografische ligging en de impact op de Soesterbergse samenleving wordt ook de gemeente Soest in het vooroverleg betrokken.

DEELNEMEN Wie wil deelnemen aan de bijeenkomst op 19 januari (aanvang 19.30 uur) dient zich aan te melden via griffie@soest.nl.. Als de omstandigheden het toelaten, is de bijeenkomst in het voormalige Officierscasino in Soesterberg. Anders krijgen alle deelnemers een link voor een digitale meeting. De bijeenkomst kan in elk geval worden gevolgd via een live-stream op http://www.soest.nl/gemeenteraad.

advertentie