Omgevingsvisie Soest en Soesterberg, geef uw mening!

10 oktober 2021 om 23:00 Lokaal Deel je nieuws

Geef uw mening !

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

De overheid heeft de omgevingswet gemaakt, die op 1 juli 2022 ingaat.

De wet verplicht gemeentes om een Omgevingsvisie op te stellen. In die visie wordt het gebruik van de fysieke ruimte omschreven. Mocht een inwoner of een marktpartij iets willen in die ruimte, dan kan hij lezen wat kan en mag.

Ook zijn er strikte termijnen afgesproken voor het afhandelen van dergelijke afspraken. Dat betekent duidelijkheid en snelheid. Na diverse participatie trajecten zijn op verschillende onderdelen de meningen van onze inwoners geinventariseerd. Dat heeft geleid tot de concept Omgevingsvisie, die in juli jl. door de raad is goedgekeurd. Hierop kunnen inwoners nog reageren tot 13 oktober a.s.

Hierna komt de definitieve versie in de gemeenteraad

Wij als Soest2002 vinden ook dat er een Omgevingsvisie moet komen. De menselijke maat missen wij in de huidige visie.

Waarom?

Daarom!

Klik op onderstaande link

onze fractievoorzitter Karin Scholten vertelt u meer.

U kunt uw mening via de website kenbaar maken: 

karin.scholten@soest2002.nl 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie