In deze tijd van omgekeerd inzamelen (inwoners scheiden zelf het afval) hebben Soesters vier afvalbakken, en wordt het restafval eenmaal per vier weken opgehaald. Het sluitstuk van de operatie vormde de circa 1200 huishoudens in Soest met een perceel kleiner dan 130 vierkante meter, daaronder ook bewoners van hoogbouw die nog geen container op het complex hadden. Voor hun werd de ondergrondse c...