De Zeister gemeenteraad zal dan ook beschikken over input vanuit Soest. De gespreksavond voor inwoners van Soest en Soesterberg over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum op Kamp van Zeist vindt alleen digitaal plaats. De gemeente heeft besloten dat de beoogde fysieke bijeenkomst in het voormalige Officierscasino nog niet verantwoord is.