1937: de opening van het eerste clubhuis van De Zwaluw, achter Café De Gouden Ploeg. Het kostte 300 gulden en werd in de jaren 50 verkocht voor 275 gulden.
1937: de opening van het eerste clubhuis van De Zwaluw, achter Café De Gouden Ploeg. Het kostte 300 gulden en werd in de jaren 50 verkocht voor 275 gulden. Archief PV Soest

PV Soest viert honderd jaar duivensport met forum over jonge duivenspel

8 maart 2020 om 08:00 nieuws/Verenigingen

SOEST In de werkplaats van schoenmaker H. van Sitter vond op 7 november 1919 de oprichting plaats van postduivenvereniging De Zwaluw. Kort na hierna werden de duiven ingekorfd in Café Heeremans (nu 't Luykje) tegen een gemiddelde vrachtprijs van zes cent. Het was het begin van een lange en rijke, maar soms ook woelige geschiedenis van de duivensport in Soest, met nog voor de oorlog afsplitsingen tussen arbeiders en kleine zelfstandigen, en veel later weer fusies.

Peter van den Brakel/Johan van Beek

Veel van de vooroorlogse jaren is er niet bekend over PV Soest dat vaak van voorzitter wisselde en in 1937 achter Café De Gouden Ploeg het eerste clubgebouw (kosten: 300 gulden) opende. Nog in hetzelfde jaar scheidden de kleine zelfstandigen onder de duivenmelkers zich af van de arbeiders. Zij gingen verder als PV De Vriendschap. Het was in zekere zin een scheuring tussen twee maatschappelijke klassen.

In de oorlog waren er vooral slapende leden, want niemand had zin om om verplicht lid te worden van het Nationaal Verbond. Op de achtergrond hield voorzitter Gerardus Visser De Zwaluw in stand. Een aantal leden bouwde een ondergronds duivenhok en hielden de duiven in leven met eikels en beukennootjes. Na de bevrijding werd een klein aantal overgebleven duiven aangevuld met Engelse Vogels.

Joop van den Brakel werd in 1952 benoemd tot voorzitter van De Zwaluw. Hij zorgde ervoor dat het houten clubgebouw voor 275 gulden werd verkocht. Er kon begonnen worden aan de bouw van een clubgebouw aan de Schrikslaan, vooral ook dankzij vakkundige leden zoals Roel Voskuilen en Theo Wigtmans die beiden inmiddels ruim zestig jaar lid zijn. Onder leiding van Wout van 't Klooster werd het nieuwe onderkomen gerealiseerden en in 1966 geopend.

Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als bestuurslid kreeg Joop van den Brakel in 1987 een koninklijke onderscheiding, opgespeeld door burgemeester Paul Scholten. Hij deelde en passant mee dat De Zwaluw moest vertrekken van de Schrikslaan, omdat Bouwbedrijf Van der Grift daar woningen zou gaan realiseren. Nog geen jaar later begonnen de eerste besprekingen en bood de gemeente een perceel aan de Koningsweg aan. Daar bouwde Van der Grift, met ondersteuning van de leden, een nieuw onderkomen. Door obligaties uit te geven aan de leden werd een behoorlijk bedrag opgehaald en na fikse onderhandelingen met de gemeente kon aan de Oostergracht de bouw beginnen van het gebouw dat in 1989 door burgemeester Scholten werd geopend. Er werden rommelmarkten georganiseerd om het gebouw in te richten en te verfraaien. In 2009 werd er in Nederhorst den Berg de Dutch open gehouden, waarin De Zwaluw de tweede prijs en een fors geldbedrag opstreek. Hiervan werden de nieuwe toiletgroepen gerealiseerd.

DE VRIENDSCHAP De Vriendschap hield jarenlang huis aan de Emmalaan en realiseerde later een fraai onderkomen aan de Nachtegaalweg (nu de Mezenhof). Dat was te danken aan leden zoals Pim Altenaar, Cor Jak, Hennie Rauch, de familie Schimmel en anderen. Ook De Vriendschap was een gezonde club met veel trouwe leden.

Het meest prominente lid van De Vriendschap was ZKH Prins Bernhard, voor wie Martin van de Bor de hokverzorging op zich nam. Hij is nog steeds lid. Beide clubs kenden door de decennia heen goede resultaten, ook nationaal wat nog is terug te zien op de vele Teletekstvermeldingen die aan de muur van het huidige clubgebouw een ereplaats hebben gekregen. De verstandhouding tussen de leden van De Vriendschap en De Zwaluw was door de jaren heen goed. Er 'verhokten' wel eens leden van de ene naar de andere club. Tot 1994 bestond ook nog PV Soest. Die naam keerde in 2011 terug, toen De Zwaluw en De Vriendschap fuseerden. Er werden wel eens gezamenlijke reisjes naar het buitenland gedaan en toen kwamen de leden tot de conclusie dat het - mede gezien de vergrijzing - niet slim was om twee clubhuizen overeind te houden. PV Soest, gevestigd aan de Oostergracht, telt nu bijna honderd leden en donateurs. De vereniging heeft door het nationale inkorfcentrum en de ZLU vluchten een regionale functie.

De viering van 100 jaar duivensport in Soest begint op zaterdag 14 maart met om 13.00 uur een forum over het jonge duiven spel met Kees Bosua uit Dordrecht, Henny La Grouw uit Amsterdam en Rik Hermans uit België.

Patrick de Lang, Erik en Peter van den Brakel en Marcel Rouwendaal van de jubileumcommissie.
1989: Joop van den Brakel aan het woord tijdens de opening van het clubhuis aan de Oostergracht.
advertentie
advertentie