Afbeelding
De Notaris

Mantelzorg Café Soest: Levenstestament opstellen

Zorg

SOEST In Mantelzorg Café gaat het op woensdag 1 juni over het opstellen van een levenstestament. Notaris Marije Bruning geeft er tekst en uitleg over. Voor mantelzorgers kan het verstandig zijn om zaken op orde te hebben.

Dat was reden voor Mantelzorg Café Soest om de laatste themabijeenkomst voor de zomersluiting te wijden aan het Levenstestament, in samenwerking met het Soester notariskantoor Jager Bokdam de Visser Netwerk Notarissen. 

Een Levenstestament of aangeklede volmacht is een document waarin een aantal zaken vastgelegd worden voor het geval er tijdens het leven iets gebeurt waardoor men zelf (tijdelijk) niet kan handelen.

In een gewoon testament regelt men alles voor wanneer men er niet meer is. Maar wat indien men zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kan nemen? Dan is het van belang dat iemand anders de zaken kan regelen, maar dan moet wel duidelijk zijn wat de wensen zijn en schriftelijk zijn vastgelegd wie de zaken kan waarnemen.

Dit soort zaken zijn te regelen in een Levenstestament, een document opgesteld door de betreffende persoon en vastgelegd bij de notaris. Jager Bokdam de Visser Netwerk Notarissen geeft informatie en beantwoordt vragen. Die kunnen bij aanmelding worden doorgegeven, zodat de notaris zich daarop kan voorbereiden.

Woensdag 1 juni, 13.00-15.00 uur, Artishock, Steenhoffstraat 46a. Mantelzorg Café: Levenstestament. Gratis toegang. Aanmelden noodzakelijk: info@mantelzorgcafesoest.nl of op 06-53 79 05 98.

advertentie