Afbeelding
Foto Pixabay

Medewerker langdurig ziek? Dit moet je als bedrijf doen

15 augustus 2022 om 13:43 Partnercontent

Ziek zijn is vervelend. Uiteraard voor de persoon in kwestie zelf, die voelt zich immers niet lekker of heeft pijn. Maar als diegene langere tijd niet kan werken, heeft het ook consequenties voor zijn of haar werkgever. Waar een paar dagen afwezigheid nog wel opgevangen kan worden meestal, wordt dat lastiger bij langdurige ziekte. Bovendien moet een bedrijf bij langdurige ziekte aan actieve verzuimbegeleiding gaan doen. Wat houdt dit eigenlijk in?

Ziekmelding van de medewerker

Heeft iemand zich ziek gemeld? Bedrijven moeten verplicht een Arbodienst of bedrijfsarts inschakelen bij bepaalde Arbo zaken, zoals verzuim. Ziekte van een medewerker dien je binnen vier dagen naar aanvang van het verzuim door te geven aan de bedrijfsarts of Arbodienst.  

Houd regelmatig contact

Tijdens het verzuim is het belangrijk regelmatig contact te houden met de zieke medewerker. Zo ben je goed op de hoogte van hoe iemand zich voelt, en of en wanneer iemand weer terug kan keren op de werkvloer. Daarnaast is het een goed idee om de zieke medewerker te vragen ook contact te leggen met de bedrijfsarts of Arbodienst. Een bedrijfsarts of andere arbeidskundige professional is soms beter is staat om achterliggende oorzaken van een ziektemelding te achterhalen, en te zoeken naar een structurele oplossing.

Stel een probleemanalyse op

Een Arbodienst of bedrijfsarts is wettelijk verplicht vervolgens binnen zes weken een probleemanalyse op te stellen. Hierin beschrijven ze uitvoerig de oorzaak van het verzuim, de klachten en een advies voor re-integratie. Leidinggevenden dienen de probleemanalyse door te sturen naar de zieke medewerker.

Beoordeling van de re-integratiemogelijkheden

Arbeidsparticipatie levert vaak een positieve bijdrage aan het herstel van een medewerker die langdurig ziek is. Als leidinggevende is het daarom belangrijk het re-integratieadvies uit de probleemanalyse te bespreken met de zieke medewerker. Kan hij of zij niet meer hetzelfde werk als eerder uitvoeren? Dan gaan jullie samen kijken welke andere werkzaamheden wel nog mogelijk zijn. Dit kan binnen het bedrijf zijn, maar ook elders.

Het is erg belangrijk om alle re-integratieafspraken en communicatie hierover duidelijk op papier te zetten, en te zorgen dat alle belanghebbenden hiervan kopieën krijgen. 

Ziekmelding bij het UWV

Is iemand al langer dan achttien weken afwezig vanwege ziekte? Dan is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Is iemand al 42 weken afwezig door ziekte? Dan moet het bedrijf via het werkgeversportaal digitaal een ziekmelding doen bij het UWV.

Weer beter: herstelmelding

Is de zieke medewerker weer beter, en kan hij of zij weer aan het werk? Fijn, zowel voor de persoon zelf als voor het bedrijf. Zodra iemand weer aan het werk gaat, geef je dit met een herstelmelding door aan de Arbodienst of de bedrijfsarts. Was iemand al langer dan een jaar ziek, dan dienen bedrijven de persoon weer beter te melden bij het UWV.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie