Afbeelding
Coronavirus

Wapen u tegen de invloed van het coronavirus op re-integratietrajecten

Partnercontent

De uitbraak van het coronavirus heeft een roerige periode teweeggebracht met een behoorlijke invloed op ons dagelijks leven als gevolg. Maar ook op ons professionele leven heeft COVID-19 een enorme weerslag. Bent u werkgever en loopt er een re-integratietraject van een zieke medewerker? Dan heeft u wellicht van doen met de gevolgen van het virus. De Werkwijzer Poortwachter van het UWV blijft het uitgangspunt bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen door de werkgever. Als aanvulling hierop heeft het UWV een addendum opgesteld over de beoordeling in tijden van het coronavirus.  Op die manier probeert het UWV u duidelijkheid te verschaffen. Als de periode van COVID-19 achter de rug is, houdt UWV ook rekening met de invloed op de procedure van re-integratietrajecten. 

Invloed corona 

Om ervoor te zorgen dat uw zieke medewerker geen kansen misloopt, dient u ondanks de coronatijd het maximale in het werk stellen voor de re-integratie. U moet ook de invloed van het virus op het traject vastleggen, om aan te tonen dat u daadwerkelijk alles in het werk hebt gesteld. Zo hoort u een re-integratieverslag (RIV) bij te houden als er een traject loopt. Dit zogenaamde RIV moet ieder document bevatten dat bij de re-integratie hoort. Het risico ontstaat dat er documenten ontbreken of onvolledig zijn, als gevolg van de corona-maatregelen. U dient in de stukken van het verslag zelf aan te geven waarom die niet volledig zijn, als zich een dergelijke situatie voordoet. Of u kunt dit in een apart document aangeven. Als bij het einde van het tweede ziektejaar blijkt dat er niet genoeg inspanningen zijn verricht, moet u als werkgever de invloed van het coronavirus op het re-integratieproces kunnen beschrijven. Het volledig bijhouden van het RIV is dus van groot belang om loonsancties te voorkomen. Het UWV bepaalt namelijk of uw onderbouwing gegrond is.  

Gerechtvaardigde reden 

Indien u als werkgever niet voldoende inspanningen voor de re-integratie hebt geleverd, neemt het UWV in ogenschouw of er sprake is van een deugdelijke grond of een gerechtvaardigde reden. Wanneer er van een deugdelijke grond geen sprake is, kunt u worden gedwongen om het salaris van een zieke medewerker door te betalen. Het is in dat geval een belangrijke voorwaarde dat u als werkgever de gelegenheid krijgt om de zaken te herstellen waarin u tekort bent geschoten. In het geval dat herstel van de tekortkomingen door het coronavirus onmogelijk is, wordt door het UWV geen verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd. 

Arbeidsdeskundige check

U kunt als werkgever worden verplicht om tekortkomingen te herstellen, met een loonsanctie tijdens de eerste 104 weken. De kans bestaat echter dat dit voor werkgevers in sommige gevallen niet mogelijk is door de invloed van COVID-19. In een dergelijk geval kunt u een bekortingsverzoek indienen. U dient de periode waarin het herstellen van de tekortkomingen onmogelijk was en de reden daarvan te motiveren, in het daarvoor bedoelde document. Overigens blijft het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen in een conflictsituatie. De bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen van de landelijk opererende arbodienst Preventix staan voor u klaar bij dergelijke gevallen. Onder andere door naar oplossingen te zoeken en door lopende dossiers grondig te analyseren. Ook op het gebied van complexe vraagstukken hebben de adviseurs van Preventix grote kennis en expertise. Het is tevens mogelijk om een arbeidsdeskundige check door hen te laten verrichten. Hiermee brengen zij in kaart wat u als werkgever kunt doen om de kosten zo laag mogelijk te houden en het ziekteverzuim te verkorten. 

advertentie
advertentie