Afbeelding
Foto Pexels

Bitcoin belastingtips - belastingimplicaties voor cryptovaluta

Partnercontent

Ondervindt u moeilijkheden bij de belastingaangifte van Bitcoin? Zo ja, dan is hier een gids om u te helpen de belastingimplicaties van deze cryptovaluta te begrijpen. 

Bitcoin en andere virtuele valuta’s hebben de laatste tijd de aandacht van het publiek getrokken door hun hoge prijzen. Het aantal detailhandelaren dat Bitcoinbetalingen accepteert, is aanzienlijk toegenomen. Ook overwegen sommige werkgevers hun werknemers in deze digitale munt te betalen. Bitcoin dient niet alleen als digitale valuta, maar is voor sommige mensen ook een actief. Daarom kopen sommige beleggers hun tokens en houden ze die maanden of jaren in portefeuille, wachtend tot hun waarde stijgt. Maar wat zijn de fiscale gevolgen van deze digitale munt?

Bitcoin wordt over de hele wereld steeds meer aanvaard en gebruikt. In 2021 was de Bitcoin de meest verspreide en waardevolle digitale munt, met een verkoopwaarde van meer dan 65.000 dollar. Sommige mensen noemen Bitcoin een converteerbare digitale valuta omdat ze die kunnen verhandelen op platforms als de https://bitcoins-era.io/nl/ om fiatgeld te ontvangen. Misschien kunt u hier naar dit platform gaan om u te registreren en uw Bitcoins te verkopen als u geïnteresseerd bent.

Het handelen in of beleggen in Bitcoin heeft echter fiscale gevolgen. En elke crypto-investeerder of trader zou deze implicaties moeten begrijpen alvorens te beginnen. Als u van plan bent om in Bitcoin te handelen of te beleggen, kunnen deze tips u op weg helpen naar succes.

Bitcoinbetalingen worden belast zoals inkomsten

Elke werkgever die werknemers met Bitcoin betaalt, moet hun inkomsten aan de IRS melden met behulp van W-2-formulieren. Ook moeten zij de Bitcoin-waarde omrekenen naar de Amerikaanse dollar wanneer zij de betaling verrichten en een volledige administratie bijhouden. Het uitbetalen van loon in deze virtuele valuta geeft aanleiding tot een inhouding die gelijk is aan het loon in dollars.

De IRS eist dat werknemers het totale W-2 loon in Amerikaanse dollars opgeven, zelfs als de werkgever in Bitcoin betaalt. Ook zelfstandigen die inkomsten in Bitcoin ontvangen, moeten deze omzetten in Amerikaanse dollars op het moment dat zij deze ontvangen, en deze opnemen in hun belastingaangifte.

IRS belast Bitcoin als een bezit

Momenteel behandelt de IRS Bitcoin als eigendom en niet als waardepapier. Bijgevolg belast de IRS Bitcoin als een bezit, wat betekent dat u een vermogenswinst op lange of korte termijn moet aangeven, afhankelijk van de duur dat u dit actief bezit.

Zo geldt een kortetermijnbelastingtarief afhankelijk van de indieningsstatus en het inkomen als u deze cryptomunt minder dan een jaar in bezit hebt. Een langetermijnbelastingtarief is van toepassing als u uw cryptovaluta langer dan dit bewaart.

Weten wanneer IRS u belast

Veel Bitcointraders en -beleggers weten dit niet, maar belasting op cryptovaluta kan zelfs worden geheven als ze niet worden omgezet in fiatgeld zoals euro’s en dollars. Belastbare gebeurtenissen vinden zelfs plaats wanneer Bitcoin wordt ingewisseld voor een andere cryptovaluta waaronder stabiele munten.

De initiële kostenbasis bepaalt de maatstaf van heffing voor elke transactie. En dit is het bedrag dat u initieel betaalt voor uw respectievelijke tokens tegen hun dispositieprijs bij het omzetten in iets anders of het verkopen ervan.

Het gebruik van cryptobeurzen geeft geen aanleiding tot belastingen

Net als bij conventionele activa is het kopen van digitale tokens geen belastbare gebeurtenis. Bitcoins verplaatsen van de ene cryptobeurs naar de andere is geen belastbaar feit. De vervreemding van token met winst of verlies is echter in de eerste plaats belastbaar.

Als u Bitcoins ontvangt van iemand anders in een cryptobeurs als betaling voor een dienst of product of een belang verwerft in Bitcoin, betaalt u mogelijk belasting. Dat komt omdat de gebeurtenis te vergelijken is met de winst die u ontvangt van traditionele effecten.

Op crypto gebaseerde software voor het opsporen van belastingen gebruiken

Het volgen van de belastingimpact van Bitcoin-transacties zal veiliger en eenvoudiger zijn als u een hulpmiddel gebruikt dat gericht is op het volgen van de belasting van crypto’s. Als u een cryptobeurs koppelt aan deze software, kunt u het proces van belastingaangifte automatiseren wanneer u met Bitcoin handelt. Op die manier kunt u boetes voor belastingontduiking vermijden wanneer u Bitcoin gebruikt.

Volg deze tips om problemen met de fiscus te voorkomen wanneer u Bitcoin gebruikt. Praat indien nodig met een professional die gespecialiseerd is in belasting op cryptovaluta voor hulp.

advertentie