Afbeelding
Photo by Dmitry Demidko on Unsplash

Fungibiliteit van Bitcoin - Wat is het?

21 april 2022 om 15:09 Partnercontent

Hebt u mensen horen praten over de fungibiliteit van Bitcoin en u afgevraagd wat dat is? Als dat zo is, dan is dit wat je moet begrijpen over de fungibiliteit van cryptomunten.

Wanneer u onderzoek doet naar Bitcoin voordat u erin gaat handelen of investeren, zult u de term fungibiliteit van Bitcoin tegenkomen. Daarom zult u meer willen weten over de fungibiliteit van Bitcoin om te bepalen of dit van invloed kan zijn op uw transactie of investering. In dit artikel wordt de fungibiliteit van Bitcoin in detail uitgelegd.

Wat is fungibiliteit?

Fungibiliteit is de eigenschap van een artikel of goed om te kunnen worden uitgewisseld met iets dat een identieke functie vervult. Mensen beschouwen een goed als fungibel als zij de eenheden ervan kunnen inwisselen met soortgelijke eenheden van dezelfde klasse. Fungibele activa zijn niet te onderscheiden.

Fungibele activa hebben dezelfde marktwaarde en geldigheid. Zo is bijvoorbeeld 10 pond goud gelijk aan 10 pond van hetzelfde edelmetaal, ongeacht de vorm. Grondstoffen, obligaties, fiatvaluta, cryptocurrencies en edele metalen zijn ook fungibele activa.

Fungibiliteit uitgelegd

Fiatgeld is fungibel, want als u iemand een biljet van 100 dollar geeft, maakt het niet uit of hij u terugbetaalt met hetzelfde of een ander biljet van 100 dollar. De waarde blijft gelijk, mits de transactie plaatsvindt binnen dezelfde instrumenten met een soortgelijke functionaliteit. De Amerikaanse dollar is dus een voorbeeld van een fungibel actief. Biljetten vertegenwoordigen de waarde van de onderliggende dollar.

Bitcoin en andere virtuele valuta worden ook als vervangbare activa beschouwd. Bitcoin is bijvoorbeeld een fungibel actief omdat elke BTC-eenheid dezelfde functionaliteit en kwaliteit heeft. Elke BTC is dus gelijkwaardig aan elke BTC-eenheid.

In wezen doet het er niet toe aan welk blok het Bitcoin-netwerk de munten heeft toegevoegd nadat de miners ze hadden gegenereerd. Alle BTC-eenheden behoren tot een identieke blockchain met gelijkaardige functionaliteit. Maar als iemand de Bitcoin-blockchain vervalst om een andere Bitcoin te maken, zijn de munten niet meer origineel omdat ze tot een ander netwerk behoren.

Geld en fungibiliteit

De meeste mensen beschouwen Bitcoin als een digitaal actief en geld. Bijvoorbeeld, sommige mensen kopen Bitcoin op platforms zoals https://bitcoin-prime.app/nl/ en zetten ze over naar cryptoportefeuilles. Zulke mensen kunnen hun Bitcoins jarenlang in de cryptoportefeuilles bewaren, wachten tot de waarde ervan stijgt en ze met winst verkopen.

Ook gebruiken sommige mensen Bitcoin om te betalen voor diensten en goederen, zowel lokaal als internationaal. Bitcoin vergemakkelijkt grensoverschrijdende betalingen omdat het fungibel is. In wezen heeft de ene Bitcoin-eenheid dezelfde waarde als de andere. Dat is de reden waarom bedrijven en particulieren Bitcoinbetalingen accepteren.

Fungibiliteit is een essentiële eigenschap van geld. In het ideale geval zou elke eenheid van dezelfde valuta een andere waarde hebben als dat geld niet fungibel is. Op die manier zou geld zijn doel als ruilmiddel niet dienen.

Deelbaarheid is een cruciaal aspect van fungibiliteit. Mensen kunnen hetzelfde bedrag aan goederen kopen met een biljet van $1 en $5 na het te hebben verdeeld over vijf rekeningen van $1. Eén Bitcoin moet zijn koopkracht behouden, zelfs nadat hij verschillende keren is gesplitst.

Als het om geld gaat, is fungibiliteit geen binaire eigenschap. Sommige goederen zijn minder of meer fungibel dan andere. Bitcoin is zeer fungibel omdat het apolitiek is en geen grenzen kent. Bovendien verhandelen mensen deze virtuele activa tegen bijna dezelfde prijs, ongeacht hun locatie in de wereld.

Door technologische verschillen, overheidsbemoeienis en criminele activiteiten is Bitcoin op sommige plaatsen echter minder waard geworden.

Bitcoin-fungibiliteit maakt geld

Fungibiliteit is een van de eigenschappen die van Bitcoin geld maken. Sommigen beweren dat de traceerbaarheid van Bitcoin sommige munten minder gewild maakt, vooral die munten die eigenaren hebben gebruikt voor illegale of dubieuze activiteiten. Sommige dienstverleners of traders zouden hen dus voor betalingen kunnen weigeren. Dit neemt de fungibiliteit van Bitcoin echter niet weg. Fungibiliteit en traceerbaarheid zijn verschillende dingen. Elke Bitcoin-eenheid blijft hetzelfde, ongeacht de transactiegeschiedenis, omdat de functionaliteit, technologie en kwaliteit behouden blijven. Evenzo blijft een Amerikaans dollarbiljet een fungibel goed, zelfs wanneer criminelen het gebruiken voor illegale activiteiten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie