De mediatoren v.l.n.r.: Ray, Tijs, Lucas, Guus, Elynn, Lynn en Emma.
De mediatoren v.l.n.r.: Ray, Tijs, Lucas, Guus, Elynn, Lynn en Emma. Eempers

Leerlingmediatoren De Postiljon gehuldigd

21 september 2022 om 15:01 Overig

SOESTERBERG Met een feestelijke diploma-uitreiking aan vier leerlingen uit groep 7 en vier uit groep 8 van basisschool De Postiljon in Soesterberg zijn woensdag de mediatoren officieel gehuldigd. Zij vormen dagelijks de aanspreekpunten voor leerlingen die een conflictsituatie willen uitpraten waar ze samen niet uitkomen.

De acht mediatoren van de vreedzame school die de Postiljon is werden feestelijk binnengehaald met een welkomstwoord van directeur Jeannette de Ronden. Voor dit schooljaar zijn de mediatoren uit groep 8 Tijs, Ray, Emma en Bo. De nieuwe mediatoren uit groep 7 zijn Lynn, Elynn, Lucas en Guus.

STAPPENPLAN De acht mediatoren helpen de kinderen om samen een oplossing te zoeken voor een conflict. Dit doen ze met behulp van een stappenplan. Uiteraard kunnen de kinderen dit niet vanzelf. De nieuwe mediatoren zijn in de afgelopen weken getraind en worden dit jaar gecoacht door leerkracht Lisa-Fleur om hun mediatorschap goed te kunnen uitoefenen. Het doel is niet alleen om op school een positief sociaal klimaat te scheppen, maar ook om de leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze later in de maatschappij nodig hebben om invulling te geven aan democratisch burgerschap. 

De Postiljon behoort bij De Vreedzame Scholen in Nederland. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap en als oefenplaats, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat zij hun bijdrage leveren aan de school en dat ze ‘er toe doen’.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie