Afbeelding
Eempers

Leerlingmediatoren De Postiljon gehuldigd

22 september 2021 om 20:30 Onderwijs

SOESTERBERG Met een feestelijke diploma-uitreiking aan acht leerlingen uit de groepen 7 en 8 heeft christelijke basisschool De Postiljon in Soesterberg woensdag de mediatoren officieel gehuldigd. De acht mediatoren werden feestelijk binnengehaald met een welkomstwoord van directeur Jeannette de Ronden.

Sterre Arkesteijn, Larissa Bos, Cas van Dillen, Laura Verduijn, Ray van Reenen, Emma Knopper, Bo Smit en Tijs Klopper zijn voortaan op De Postiljon, een zogenaamde Vreedzame School, de aanspreekpunten voor leerlingen die een conflictsituatie willen uitpraten. Deze mediatoren helpen de kinderen om samen een oplossing te zoeken bij een conflict. Dit doen ze met behulp van een stappenplan.

GECOACHT Uiteraard kunnen de kinderen dit niet vanzelf. De leerlingen die naar de functie hebben gesolliciteerd, zijn in de afgelopen weken getraind en worden dit jaar gecoacht door leerkracht Lisa-Fleur van Engelshoven, om hun mediatorschap goed te kunnen uitoefenen. 

Het doel is niet alleen om op school een positief sociaal klimaat te scheppen, maar ook om de leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze later in de maatschappij nodig hebben om invulling te geven aan democratisch burgerschap. 

PROGRAMMA De Postiljon behoort bij De Vreedzame Scholen in Nederland. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap. Ook is het een oefenplaats, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat zij hun bijdrage leveren aan de school en dat zij ‘ertoe doen’. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie