Soest wil maatregelen treffen tegen de klimaatverandering.
Soest wil maatregelen treffen tegen de klimaatverandering. Pixabay

Soest zet wadi's en bomen in tegen klimaatverandering

10 maart 2020 om 09:00 Overig

SOEST Wie online zoekt op 'klimaatadaptatieplan' komt vooral in Belgisch Vlaanderen terecht. Hier bestaat zo'n eigentijds document al wat jaren, als houvast tegen toenemende hitte, droogte en vooral wateroverlast. Maar ook Nederlandse provincies en gemeenten zijn ermee in de weer. Soest gaat nu ook een eigen versie opstellen. Samen met de inwoners, haast wethouder Aukje Treep daarbij te melden.

Hans Veltmeijer

Een klimaatadaptatieplan zal uiteindelijk in elke Nederlandse gemeente een plek krijgen. Het is immers een verplichting vanuit het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De aftrap hier in de regio heeft in 2018 al plaatsgevonden met een klimaatstresstest, waarbij kwetsbaarheden in beeld werden gebracht.

Om klimaatverandering te minimaliseren door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen bestaat binnen de gemeente Soest al een apart programma. Maar dan nog zullen er effecten van klimaatverandering blijven. En daar wil Soest met het op handen zijnde klimaatadaptatieplan iets aan doen.

MAATREGELEN Het plan moet een breed scala aan maatregelen en acties behelzen die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering kunnen indammen. Zoals de aanleg van wadi's in de hogere gelegen gebieden in Soest. Met die wateropvang wordt dan weer wateroverlast in de Eempolders en ander laagland voorkomen. Waar hitte voor overlast zorgt, worden bomen geplant. Een ander structureel project is het opknappen van allerlei oude rioleringen in Soesterberg.

VERLEIDEN ,,Maar daarnaast willen we ook inwoners verleiden om mee te doen", zegt wethouder Aukje Treep. ,,Bijvoorbeeld om hun tuinen niet te verstenen, want daardoor loopt het water direct op straat." Ook hoort zij graag van Soesters waar wateroverlast is, en waar het te heet wordt.

STADSDIALOGEN De lokale start van het plan is tijdens informatieavonden voor de gemeenteraad dit voorjaar. Dan volgen er 'stadsdialogen' met inwoners en bedrijven van Soest in mei en september. ,, We hopen dat dit eraan bijdraagt om het thema dichtbij de mensen, de inwoners, te brengen", zegt Treep. De strategie wordt deels regionaal aangevlogen, via het platform Water Vallei en Eem. ,,Het helpt als je regionaal bekijkt hoe je bijvoorbeeld het water op de Utrechtse Heuvelrug kunt vasthouden, zodat de Eemvallei niet volstroomt."

EIND 20212 Eind dit jaar verwacht ze met een eerste versie van het plan terug naar de gemeenteraad te kunnen. Een volwaardig en definitief klimaatadaptatieplan hoopt zij dan eind 2021 te kunnen presenteren.

Overigens heeft de herinrichting van de Lange Brinkweg vertraging opgelopen vanwege onderzoek naar de waterproblematiek in dit gebied. Maar deze weg zal in ieder geval wel op de schop gaan voordat het klimaatadaptatieplan er is, zegt de wethouder toe.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie