Sociale media en games trekken de aandacht weg bij bijvoorbeeld de Kinderboekenweek.
Sociale media en games trekken de aandacht weg bij bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. ANP

In Soest is 2 procent van inwoners laaggeletterd

2 oktober 2021 om 08:00 Onderwijs

SOEST (ANP) De jaarlijkse Kinderboekenweek vraagt weer extra aandacht voor het belang en plezier van lezen onder kinderen op de basisschool. Dat blijkt ook noodzakelijk. ,,Volwassenen die moeite hebben met lezen, komen moeilijk mee in de maatschappij.” 

,,Lezen is belangrijk omdat je zo je taal verder ontwikkelt. Dit heb je nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het is je gereedschap waardoor je je wereld kan leren kennen en andersom”, zegt Martijn Nicolaas van de Taalunie.

Nederlandse kinderen dingen niet mee in de top van leesvaardigheid en leesplezier. Toch beginnen jonge kinderen vaak wel enthousiast met lezen op de basisschool, laat Nicolaas weten. ,,Naarmate de leeftijd verder vordert, neemt de leesmotivatie vaak af door interesse in andere vrijetijdsbestedingen zoals sociale media en games. Daarbij is het vak begrijpend lezen op school niet altijd even aantrekkelijk, waardoor lezen niet interessant wordt bevonden. Dit helpt niet voor een goede leesvaardigheid.”

BEGRIJPEND LEZEN Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag, constateert dat basisscholen er over het algemeen redelijk goed in slagen om de basisleesvaardigheden bij te brengen. Dat op het vlak van begrijpend lezen nog wel het een en ander te halen valt, ziet hij ook. ,,Kinderen lijken de laatste jaren vooral achter te gaan lopen op het diepe lezen. Dit betekent het goed kunnen interpreteren, reflecteren en evalueren van teksten. Belangrijk in een informatiemaatschappij waarin fake news rondwaart.”

Taal is je gereedschap waardoor je mee kunt doen

Volgens Van Steensel zou het nuttig zijn om begrijpend lezen meer bij andere vakken te integreren. ,,Zoals geschiedenis of aardrijkskunde.”

Als de leesvaardigheid uiteindelijk niet op niveau raakt, kan dit leiden tot laaggeletterdheid. ,,Je kunt dan moeilijk informatie tot je nemen van een bijsluiter bijvoorbeeld. Maar ook maatschappelijke kansen zoals een goede baan kun je mislopen”, zegt Van Steensel.

In Nederland is gemiddeld zo’n 12 procent laaggeletterd. Dat betekent dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven. In de gemeente Soest is circa 2 procent van de inwoners laaggeletterd, veel lager dan het landelijke gemiddelde. In grote steden ligt het percentage doorgaans hoger.

VOORLEZEN Van de ouders die een kind onder de vijf hebben, leest 95 procent minstens een keer per week voor. Dat aantal neemt af naarmate kinderen ouder worden. ,,Zonde, want dit is wel heel belangrijk. Uit allerlei onderzoeken komt namelijk naar voren dat voorlezen een goede methode is voor leesbevordering.”

Lezen is als fietsen zonder wieltjes

,,Op school is het ook goed om veel voor te blijven lezen uit rijke jeugdliteratuur, waardoor kinderen allerlei woorden leren”, zegt Marita Eskes, onderwijsadviseur primair onderwijs taal en lezen. Daarbij is het belangrijk dat hiervoor in de schoolbieb wat te kiezen valt, vertelt ze. ,,Mooie boeken waarmee kinderen ook zelf verder kunnen oefenen. Lezen is als leren fietsen zonder zijwieltjes.” 

Voor het stimuleren van lezen bij kinderen, ligt volgens de onderwijsadviseur mede een belangrijke rol bij de leerkracht. ,,Maar je ziet dat startende leerkrachten niet altijd optimaal weten hoe je een goede leesles geeft. Niet op elke pabo wordt er tevens evenveel aandacht aan jeugdliteratuur geschonken.”
Eskes juicht de Kinderboekenweek verder toe, maar is ook kritisch. ,,Je ziet dat scholen naar aanleiding van de Kinderboekenweek soms toneelstukjes gaan opvoeren. Leuk, maar de aandacht moet vooral naar het lezen gaan.”

Hoe je je kind aan het lezen kunt krijgen
Ouders hebben veel invloed op het leesgedrag van hun kind. Hieronder staan enkele tips om dit gedrag te stimuleren:
- Geef het goede voorbeeld
Je kunt het leesgedrag van je kind beïnvloeden door zelf veel te lezen. Kinderen nemen dit namelijk waar als gewenst gedrag en gaan zich hieraan spiegelen. Houd je wel van lezen, maar kom je er gewoon niet aan toe? Wees je hiervan bewust en ruil je telefoon wat vaker in voor een boek.
- Voorlezen aan oudere kinderen
Stop niet met voorlezen zodra je kind zelf kan lezen. Ook voor oudere kinderen is voorlezen nog steeds goed voor de taalontwikkeling. Daarbij kun je door voor te lezen ook zware thema’s bespreekbaar maken, zoals pesten of het sterven van een grootouder.
- Vrije boekkeuze
Laat je kind zelf boeken uitkiezen in de bibliotheek of boekwinkel. Als een boek goed aansluit bij de interesses van het kind, beleeft het meer leesplezier.

Afbeelding
advertentie
advertentie