PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Soest

Grondsanering op vliegbasis: 23,5 miljoen euro

Nieuwbouw
Foto: Archief Eempers
7 dec 2023, 14:46
Op de plek van de brandweerkazerne op de vliegbasis moet de grond worden gesaneerd in verband met verontreiniging door PFAS.
Op de plek van de brandweerkazerne op de vliegbasis moet de grond worden gesaneerd in verband met verontreiniging door PFAS.
SOESTERBERG

Niet minder dan 23,5 miljoen euro gaat de sanering in opdracht van de provincie kosten van de met PFAS verontreinigde bodem (grond en grondwater) op Park Vliegbasis Soesterberg. Naar verwachting start dit omvangrijke project in 2026. Pas in de jaren daarna kan de voorbereiding beginnen voor de beoogde woningbouw aan de zuidkant van het Park. 

door Jan van Steendelaar

Deze locatie ligt ter hoogte van de oude brandweerkazerne op de basis en de brandweeroefenplaats, voormalig defensieterrein. Daarom betaalt het Rijk, als veroorzaker van de verontreiniging, de kosten van sanering. PFAS&..

Johan van Beek
Deel dit artikel via: