De tien appartementsgebouwen zijn van de baan.
De tien appartementsgebouwen zijn van de baan. MBE

Geen tien appartementsgebouwen in Borrebos bij Paleis Soestdijk

Nieuwbouw Paleis Soestdijk

Meijer Bergman op zoek naar compacter plan

BAARN/SOEST De bouw van tien appartementsgebouwen in het Borrebos, naast paleis Soestdijk, is van de baan. De eigenaar van landgoed, de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBE), gaat een nieuw compacter plan ontwikkelen.

Wethouder Erwin Jansma deelt dat mee aan een brief aan de gemeenteraad. MBE zegt tot het besluit gekomen te zijn na het bestuderen van de 49 inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan. In deze reacties, in de media en ook bij de behandeling in de gemeenteraad in juli, zijn diverse kanttekeningen geplaatst bij woningbouw in het bos dat aansluit op het marechausseeterrein (het ‘Borrebos’).

MBE onderzoekt nu of een alternatief plan voor het zogenoemde Alexanderkwartier mogelijk is, met minder impact op het bos en met behoud van zoveel mogelijk natuurwaarden.

Uitgangspunt voor een alternatief plan is dat zowel een duurzame instandhouding van het landgoed als de daarvoor benodigde financiën kan worden gewaarborgd. De nieuwe opstelling betekent dat het ontwerpbestemmingsplan Soestdijk niet in maart 2021 wordt behandeld.

advertentie
advertentie