Foto van een informele ontmoeting in De Binnenhof, vooruitlopend op het inloophuis.
Foto van een informele ontmoeting in De Binnenhof, vooruitlopend op het inloophuis. Joost Kruiswijk

Nieuw diaconaal inloophuis wil 'tweede huiskamer' zijn

30 januari 2020 om 15:13 Maatschappelijk

SOEST Met ingang van maart opent in Soest het Diaconaal Inloophuis Soest. Iedereen kan dan binnenlopen in De Binnenhof aan de Veenbesstraat 2 voor een kop koffie of thee, voor een praatje, voor het lezen van een mooi boek, voor het spelen van een spelletje, of voor ontmoeting met andere mensen. Vooralsnog staat het inloophuis open op maandagmiddag en vrijdagochtend, maar het is de bedoeling het aantal dagdelen op termijn uit te breiden.

Het inloophuis, een initiatief van drie kerkgenootschappen in Soest, wordt geleid door coördinator Nadia Kroon (30) uit Hilversum. Zij wordt gesteund door een groep van ongeveer twintig vrijwilligers, die als gastheren en gastvrouwen optreden. Het inloophuis wil nauw samenwerken met de gemeente en andere organisaties, met name die in de wijk Smitsveen actief zijn.

TWEEDE HUISKAMER Nadia Kroon hoopt dat het inloophuis een bijdrage levert aan meer sociale samenhang in de wijk en aan het leggen van verbindingen tussen bewoners. ,,Dat geldt niet alleen voor Smitsveen, maar voor heel Soest'', zegt ze. ,,Joost Kruiswijk. Het inloophuis wil graag een tweede huiskamer zijn voor alle inwoners van Soest.''

Het is niet de doelstelling om mensen in aanraking te brengen met het christelijk geloofVooralsnog is 'inloop' de enige activiteit van het inloophuis. ,,Afhankelijk van de wensen van de bezoekers gaan we bekijken of we ook nog een activiteit kunnen aanbieden, maar dat heeft momenteel geen prioriteit'', zegt Kroon. Zo nodig kunnen de medewerkers van het inloophuis mensen ook verwijzen naar vormen van hulpverlening.

SOCIAAL NETWERK Kroon heeft eerder gewerkt als missionair werker in Haarlem. Daar was ze als vrijwilliger ook betrokken bij een groot inloophuis in de stad. Daar komen meer specifieke doelgroepen zoals daklozen en vluchtelingen. Voor Soest verwacht Kroon dat mensen met allerlei achtergronden hun weg vinden naar De Binnenhof. ,,Mensen kunnen om allerlei redenen zich eenzaam voelen of een sociaal netwerk missen.''

Het inloophuis heeft niet als doelstelling om mensen in aanraking te brengen met het christelijk geloof. Kroon: ,,Als iemand dat wil, kan hij of zij met ons in gesprek komen over zingevingsvragen. Voorop staat dat je mag zijn wie je bent, ongeacht je afkomst. Hier vind je een luisterend oor en gezelligheid.''

advertentie
advertentie