Op Albertsdorp mogen vluchtelingen en statushouders nog maximaal een jaar blijven wonen. Nieuwe locaties zijn nodig.
Op Albertsdorp mogen vluchtelingen en statushouders nog maximaal een jaar blijven wonen. Nieuwe locaties zijn nodig. Soester Courant

Meepraten over tijdelijke huisvesting en opvang

13 februari 2024 om 07:00 Maatschappelijk

SOEST Nee, het gaat niet over de Open Hof als mogelijke plek voor een azc. Het gaat wel over richtlijnen voor (potentiële) locaties voor de tijdelijke huisvesting van starters, spoedzoekers, statushouders en asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeenteraad nodigt inwoners uit om op donderdag 29 februari naar het gemeentehuis te komen en mee te praten over welke richtlijnen de gemeente zou moeten hanteren bij die tijdelijke opvang. Na een inleiding worden kleine groepjes gevormd voor overleg, met een onafhankelijke gespreksleider. Daarna komen alle deelnemers weer samen en wordt een samenvatting gegeven van de ingebrachte ideeën en suggesties. De raadsleden hoeven de 29e alleen een luisterend oor mee te nemen.

GROTE UITDAGING

Wat is er nodig om een succes te maken van tijdelijke huisvesting voor deze doelgroepen? Dat is de hamvraag die de gemeenteraad voorlegt aan inwoners van Soest. Op dit vlak staan alle gemeenten voor een grote uitdaging.

De raad houdt op donderdag 29 februari een speciale gespreksavond voor inwoners om te horen wat er in de samenleving leeft op dit gebied. Het gaat dan expliciet over de richtlijnen voor tijdelijke huisvesting van de genoemde groepen en vluchtelingenopvang, Van de deelnemers willen de raadsleden graag horen welke ideeën en suggesties en aandachtspunten zij hebben. De raad neemt deze aandachtspunten mee in de eigen afwegingen.

GOED SAMENLEVEN

In de gemeente Soest is veel behoefte aan woonruimte voor mensen die op korte termijn een dak boven hun hoofd nodig hebben. Enerzijds zijn dat starters, spoedzoekers en statushouders (vluchtelingen met een permanente verblijfsvergunning). Anderzijds zijn het vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne. Met de richtlijnen wil de gemeente Soest bepalen wat een locatie geschikt maakt voor woonruimte en wat er behalve een goede locatie nog meer nodig is om te zorgen dat huidige en nieuwe bewoners goed kunnen samenleven.

Inwoners die op 29 februari willen meepraten kunnen zich uiterlijk op woensdag 28 februari aanmelden bij raadsgriffier Marcella van Esterik via griffie@soest.nl. Aanmelden is praktisch om te kunnen inschatten hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden. De sessie begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

LOCATIES

,,Deze gespreksavond gaat over algemene richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang”, benadrukt de raadsgriffie namens de raad. ,,Het gaat niet over specifieke locaties zoals de Open Hof. De raad en het college gaan nu eerst in gesprek over algemene richtlijnen voor locaties. Pas als dat gesprek is geweest kan de zoektocht naar geschikte locaties doorgaan.

De raad en het college gaan op 14 maart met elkaar in gesprek over richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Hierbij weegt de raad de opbrengst van de gespreksavond van 29 februari mee. Ook het inwonerspanels (met rond 800 deelnemers) wordt (online) gevraagd mee te denken.

INFORMATIE

Meer informatie staat op https://www.soest.nl/vluchtelingenopvang-en-tijdelijke-huisvesting. Hier staat ook een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.

Op www.soest.nl/gemeenteraad kan een recente informatiebijeenkomst over tijdelijke huisvesting en opvang worden terug gekeken.

Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie