Soest wil velden met zonnepanelen verstoppen in het landschap, zoals hier achter het zwembad.
Soest wil velden met zonnepanelen verstoppen in het landschap, zoals hier achter het zwembad. Hans Veltmeijer

Contouren energietransitie zichtbaar

12 maart 2019 om 06:46 lokaal

SOEST De geesten worden in Soest geleidelijk rijp gemaakt voor grote veranderingen op energiegebied. Er zal nog veel moeten gebeuren om in 2050 energieneutraal, en in 2030 halverwege, te zijn. In regionaal verband trapt Soest even op de rem en lokaal blijkt de duurzaamheidslening aan particulieren een succes.

Hans Veltmeijer

In 2017 vroegen 28 Soesters zo'n lening aan om energiebesparende en duurzame maatregelen te treffen aan hun woning. Meestal om te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Vorig jaar was dat aantal opgelopen naar 69 aanvragen. En daarmee is het huidige budget uitgeput en klopt energiewethouder Nermina Kundic bij de gemeenteraad aan om opnieuw een bedrag beschikbaar te stellen. Totdat de volksvertegenwoordigers daarvoor naar verwachting in april groen licht geven, worden er geen leningen meer verstrekt. De lopende aanvragen zijn aangehouden.

'ZO GEREGELD' Wethouder Kundic vindt het 'mooi om te zien hoe mensen in Soest en Soesterberg met energiebesparing bezig zijn'. ,,En daar kan deze lening goed bij helpen." Ze wijst erop dat de lening niet alleen dient voor zonnepanelen en isolatie, maar ook voor de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler of een kleinschalige windturbine. ,,Dat klinkt ingewikkeld, maar het is zo geregeld en tegen een lage rente."

Hoewel de energietransitie voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bedshow is, ziet zij langzaamaan wel de contouren zichtbaar worden van deze grote maatschappelijke verandering. ,,Tien jaar geleden had niemand het er nog over, nu weten we dat er stappen worden ondernomen. Hoe dat precies wordt gedaan is nog niet duidelijk, maar de discussies daarover zijn er al. En het is heel normaal dat er voor zulke ingrijpende veranderingen niet direct draagvlak is."

OP DE REM In een samenwerkingsverband voor een regionale energietransitie (RES) van acht Eemlandse gemeenten heeft Soest nu even op de rem getrapt. Een door de regio opgesteld raadsvoorstel wordt even afgehouden. Het college wil hierover eerst in gesprek met de gemeenteraad. Het pijnpunt zit hem in de 'ruimtelijke inpassingen'. Waar komen de windturbines, zonnevelden en warmtebronnen? Soest wil het nationale klimaatakkoord afwachten dat eind mei op de agenda in Den Haag staat. Pas als duidelijk is hoeveel duurzame energie in de regio moet worden opgewekt en op welke manieren dat kan gebeuren, wil Soest 'principebesluiten steunen die invloed hebben op de ruimtelijke inpasbaarheid', laat het college de gemeenteraad in een brief weten.

AARDWARMTE Voor de opwekking van nieuwe energie zet Soest in op twintig procent bewezen technieken zoals zonnepanelen en windturbines en dertig procent innovatie. Wat dat laatste betreft wordt veel verwacht van ultradiepe aardwarmte. Onlangs werden daarvoor proefboringen gedaan nabij Hilversum. Dat was onderdeel van het landelijke project Green Deal, waarbij Soest ook wil aansluiten. Met velden zonnepanelen en windmolens is Soest zeer voorzichtig. ,,We moeten kijken hoe we dat kunnen verstoppen in het landschap", aldus Kundic.,,We hebben liever geen windmolens, en zeker niet in de polder."

ENERGIELOKET Er komen vanuit de gemeente wijkplannen met beschikbare warmtenetten, financieringsregelingen en een professioneler energieloket. De wethouder ziet een stimulerende en faciliterende rol voor de overheid maar verwacht dat de markt op termijn de uitvoering van de energietransitie op zich neemt.,,Ik zie enorme kansen voor de economie, maar de markt is er nog niet klaar voor. De prijzen zijn nog vrij hoog. Wellicht kan de overheid de veranderingen aanzwengelen met subsidies maar uiteindelijk moet de markt het gaan doen."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie