Het stichtingsbestuur Samen voor Soesterberg, van links naar rechts
Max Veldkamp, Folkert Haisma, Robert Tuizenga en Jan de Mos.
Het stichtingsbestuur Samen voor Soesterberg, van links naar rechts Max Veldkamp, Folkert Haisma, Robert Tuizenga en Jan de Mos. Samen voor Soesterberg

Stichting Samen voor Soesterberg gaat activiteiten stimuleren

30 mei 2021 om 14:30 Activiteiten

SOESTERBERG Op 15 juni loopt de enquête af die de Stichting Samen voor Soesterberg heeft georganiseerd. Doel is om een inventarisatie te maken van de waardering voor en de behoeften aan educatieve en sociaal-culturele activiteiten in het dorp. De uitkomsten van deze inventarisatie vormen de basis voor het actief stimuleren, ook financieel, van initiatieven door verenigingen en particulieren.

Volgens het stichtingsbestuur, bestaande uit Folkert Haisma, Jan de Mos, Robert Tuizenga en Max Veldkamp, houdt het scheppen van mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten geen gelijke tred met de groei van het dorp door de nieuwbouwprojecten. Een van de redenen is het ontbreken van een centrale voorziening met het karakter van een dorpshuis.

De enquête wordt niet alleen in het dorp zelf gehouden, maar ook in de aangrenzende wijk Sterrenberg in Huis ter Heide, gemeente Zeist. De Kerklaan en de sportvelden vormen de nauwelijks als zodanig aan te merken scheiding tussen Soesterberg en Sterrenberg. Volgens het bestuur van de stichting zijn de bewoners van Sterrenberg voldoende georiënteerd op Soesterberg om ook hun mening te vragen naar de waardering voor en behoefte aan activiteiten in het naburige dorp.

De resultaten van de enquête zullen besproken worden met de samenwerkingspartners van de stichting, welzijnsstichting Balans, regiocultuurcentrum Idea, de Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) en de gemeente. ,,Het moet natuurlijk gaan leiden tot meer leven in de brouwerij”, zegt stichtingsvoorzitter Jan de Mos. ,,Wij gaan dat actief stimuleren.”

Op de website van de stichting www.samensoesterberg.nl komt na de publicatie van de resultaten van het onderzoek in de tweede helft van juni een aanvraagformulier met de criteria die gelden voor financiële ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten. ,,We verwachten dat er na de pandemie extra behoefte is aan gezellige activiteiten in het dorp, ook als verbindende factuur tussen de oude en de vele nieuwe inwoners”, zegt De Mos.

door Jan van Steendelaar

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie