Afbeelding
Evert Hooijer

TV Soest Zuid renoveert en verduurzaamt tennisbanen

Tennis

SOEST Na een grondige voorbereidingstijd is tennisvereniging Soest Zuid begonnen met een uitgebreide renovatie van het tennispark aan de Bosstraat. Meest in het oog springend is het geheel vernieuwen van de banen 1 en 2, waarbij de gelegenheid wordt aangegrepen om deze een kwart slag te draaien.

Hierdoor spelen tennissers straks niet meer recht tegen de zon in. De tennisbond had aanbevolen om met dat aspect rekening te houden. De andere ligging geeft ook de mogelijkheid om het terras te vergroten en van daar een beter zicht te bieden op de banen. Verder worden de banen 3 tot en met 5 voorzien van een nieuwe gravel toplaag. Ook de beregeningsinstallatie wordt vernieuwd.

VERLICHTING Bij de renovatieplannen heeft ook duurzaamheid een belangrijke plaats gekregen. Zo wordt er een bron geslagen om in plaats van schoon leidingwater grondwater te gebruiken voor het beregenen van de banen. De afwatering van het sterk vergrootte terras vindt via een drainering direct plaats naar de ondergrond in plaats van naar het riool. De club vervangt de baanverlichting door state of the art LED verlichting. Naast het voordeel van een veel lager stroomverbruik, veroorzaken deze lampen minder ‘strooilicht’ naar de omgeving. Dankzij een slim lichtmanagement systeem kunnen alleen de zones worden verlicht, die op dat moment worden gebruikt.

ZELFWERKZAAMHEID De vereniging is opgericht in 1967 en sindsdien zijn er op het park veel werken uitgevoerd. Het clubhuis en de tennishal dateren uit 1990. Door zelfwerkzaamheid van de leden en ondersteuning van professionals heeft het complex altijd goed in de verf gestaan maar nu is het tijd voor een uitgebreide aanpak. Door het prima onderhoud door Piet Smeeing en Maarten Zoetelief hebben de banen veel langer dienst gedaan dan de gemiddelde levensduur maar nu is het tijd om het groter aan te pakken, aldus een woordvoerder van TV Soest-Zuid. Voor de  uitvoering is de firma Antea gecontracteerd dat veel ervaring heeft met de aanleg van sportvelden.

In de aanloop naar de viering van het elfde lustrum van de vereniging, in november van dit jaar, wordt dit voorjaar ook het interieur van het clubhuis aangepakt. In de zomer worden het sanitair en de kleedruimtes vernieuwd. Als buitensport verwacht TV Soest-Zuid op 1 april gewoon het buitenseizoen te kunnen starten.

advertentie