Bij Red Stars voorspelt voorzitter Dick van der Hammen een drama. ,,Sport heeft veel voordelen: een gezondere samenleving, dus minder zorgkosten; minder vandalisme. De gemeente zou haar werk beter moeten doen.
Bij Red Stars voorspelt voorzitter Dick van der Hammen een drama. ,,Sport heeft veel voordelen: een gezondere samenleving, dus minder zorgkosten; minder vandalisme. De gemeente zou haar werk beter moeten doen." Jaap van den Broek

'Huurverhoging is doodsteek voor de zaalsport'

28 december 2019 om 11:15 Overig

SOEST Drama. Niet realistisch. Einde vereniging. Niet haalbaar. Forse impact. Desastreus. Onbetaalbaar. Zomaar wat concrete reacties van zaalsportclubs die in vier jaar tijd structureel 175.000 euro extra moeten gaan afdragen aan zaalhuur. Bij een rondje door Soest klinkt overal dezelfde conclusie: ,,Dit is de doodsteek voor de zaalsport."

Johan van Beek

De situatie: De gemeente moet voor de komende jaren telkens een gat van circa twee miljoen euro dichten. Ze doet dat door deels te bezuinigen en daarnaast de inkomsten te verhogen. De binnensport moet tot en met 2023 gefaseerd elk jaar meer gaan betalen. Over vier jaar zijn ze dan structureel 175.000 euro meer kwijt aan zaalhuur dan nu. Die rekening moet worden opgehoest door tweeduizend leden, op jaarbasis gemiddeld afgerond negentig euro per sporter.

,,Met deze huurverhoging is SHOT binnen enkele jaren financieel niet meer in staat het hoofd boven water te houden", zegt René Rietveld, voorzitter van de tafeltennisvereniging. ,,Wij gaan van 9.000 naar 30.000 euro aan zaalkosten. Onze totale jaarbegroting ligt onder de 30.000 euro. Zulke hoge bedragen zijn niet te compenseren met contributieverhoging en/of andere inkomsten."

Hetzelfde geldt voor BDC. De 70 spelende handballers kunnen onmogelijk samen 12.000 euro extra bij elkaar leggen. Een optie is om dan minder zaaluren af te nemen. Maar: meer contributie vragen en minder sporturen bieden zal leden gaan kosten en zeker geen nieuwe handballers lokken. Daar kan zelfs de reclame van de wereldtitel van de Oranje vrouwen niet tegenop.

Volgens Dick van der Hammen, voorzitter van Red Stars, wordt het basketbal met de maatregel volledig ondermijnd. ,,Stoppen met niveau basketbal, geen trainers meer opleiden, een uitgekleed jeugdkamp en paastoernooi."

Met ruim vijfhonderd leden levert De Springbokken ongeveer een kwart van de georganiseerde zaalsporters. Secretaris Marina van den Heuvel: ,,Turnen wordt een onbetaalbare sport, in erbarmelijke accommodaties waardoor de prijs/kwaliteitverhouding geheel zoek is. Wij vrezen dat leden gaan kiezen voor andere clubs met mooiere accommodaties."

De twintig tafeltennissers van TTV Overhees worden dubbel getroffen. Zij huren nu de helft van de Orlandozaal, maar in De Willaert zullen ze de hele hal moeten betalen. Dat is dubbel zo duur en dan komt er ook nog eens de verhoging van de gemeente overheen. ,,Bij evenveel uren gaan we straks 6000 euro zaalhuur meer betalen. Dat is twee keer onze huidige totaalbegroting", rekent secretaris Frank Weijers uit.

Jolanda Stomp, voorzitter van BC Badso, ziet het einde van de badmintonclub aan de horizon. De enige manier om te besparen is minder uren afnemen of een halve hal te huren. Een enorme terugloop van leden zal het gevolg zijn, voorspelt zij.

Minder uren afnemen is voor De Eemvogels niet mogelijk. In de zaal trainen de teams maar een uur per week, met uitzondering van de selectie (twee keer). Uitwijken naar een kleinere hal is praktisch onmogelijk, vanwege de veldafmetingen bij korfbal, stelt voorzitter Jeroen van Kappel. ,,Een forse verhoging zoals nu voorligt, kunnen we niet anders dan doorberekenen aan onze leden. Een onafhankelijk bestaan is dan hoogstwaarschijnlijk onmogelijk."

Zelfs voor MHC Soest is de huurverhoging 'meer dan een flinke kostenpost'. Voorzitter Petra Remco: ,,Aangezien niet alle leden ook in de zaal spelen, zal dit een forse verhoging van onze zogenaamde zaalhockeybijdrage tot gevolg hebben. De enige optie die voor ons overblijft is zelf een blaashal aan te schaffen, zodat we die zaalcapaciteit in eigen beheer kunnen nemen."

PASSE-PARTOUTSYSTEEM De clubs waren jarenlang verwend met het voordelige passe-partoutsysteem, waarbij ze een vastgesteld bedrag per lid per jaar afdroegen, ongeacht het aantal zaaluren dat ze afnamen. Daar kwam vier jaar geleden verandering in toen de gemeente een uurtarief in rekening ging brengen. Dat was onderdeel van een taakstelling van structureel 500.000 euro voor de sportsector. Ofschoon het uurtarief relatief laag is, betekende die operatie een massieve kostenverhoging voor de clubs. Voorbeeld: SHOT ging van 5.000 naar 9.000 euro en nu gefaseerd naar 30.000 euro.

In een rapport dat de gemeente onlangs liet uitvoeren, staat dat het uurtarief in Soest veel lager ligt dan in omliggende gemeenten. Dat aspect werd aangegrepen door het college om de huurlasten voor de clubs nog verder op te zwiepen. Dat moet 175.000 euro in het laatje brengen. Daarvan is 100.000 euro het restant van de eerdere taakstelling (500.000 euro) die nog vereffend moest worden. Het gekke is dat dit bedrag nu volledig op het bordje van de binnensport wordt gelegd, terwijl die het toch al niet zo breed heeft, onder meer doordat de meeste clubs geen eigen (kantine)omzetten genieten.

Het onderliggende rapport is volgens korfballer Van Kappel eenzijdig en bevat in zijn ogen onjuiste informatie. ,,Als je een vergelijk maakt, moet dat wel over het geheel gaan. In het rapport wordt voorbijgegaan aan bijvoorbeeld het feit dat er gemeenten zijn die subsidies verstrekken aan clubs. Dat is iets dat in Soest niet voorkomt."

Ook de rekenmethodiek van de gemeente, zo stelde de Sport Federatie Soest (SFS) na eigen onderzoek in 2014 vast, is in sportieve kringen discutabel. Alle (neven)kosten, inclusief de ambtelijke inzet, van de gemeente worden doorberekend aan de sport. Zo werd duidelijk dat een uurtje schoonmaken in de gymzaal aan de Paulus Potterlaan bijna 100 euro kost, een bedrag dat volledig ten laste wordt gelegd aan de sport.

Op zich kunnen de meeste clubs begrip opbrengen voor het feit dat ook de sportsector moet bijdragen in de oplossing voor het grote begrotingstekort van de gemeente. De mate waarin dat gebeurt vinden ze buitenproportioneel en ze snappen al helemaal niet dat de zaalsport dat in haar eentje moet doen.

,,De huidige tarieven zijn niet marktconform, maar de verhoging van de tarieven gaat alle perken te buiten", stelt Rietveld namens SHOT. En Petra Remco: ,,De sport heeft in de vorige bezuinigingsronde ook al in zeer sterke mate moeten inleveren. De toezeggingen die daar tegenover zijn gesteld, zijn nog altijd maar deels ingelost."

Met dat laatste doelt ze op de twee miljoen euro die de gemeente zou investeren in de sport. Er is daar al een deel van uitgegeven, maar eigenlijk vooral in de buitensport, terwijl nu de binnensport een nog hogere aanslag tegemoet kan zien. Van Kappel: ,,Het is niet logisch dat deze maatregel slechts betrekking heeft op een beperkt deel van de sporters.¨

Van der Hammen kan geen enkel begrip opbrengen voor het feit dat de sport ook moet helpen het begrotingstekort glad te strijken. ,,Sport heeft veel voordelen: een gezondere samenleving, dus minder zorgkosten; minder vandalisme en ga zo maar door." De gemeente zou haar werk beter moeten doen, maar dat gebeurt al jaren niet meer, vindt de basketbalpreses die onlangs bij een digitale verkiezing werd verkozen tot sportvrijwilliger van Soest. ,,Als je in Overhees huizen en scholen bouwt, moet je ook zo slim zijn dat er een plek is voor een sporthal. Later er tussen proppen werkt niet. Het Griftland College heeft vier gymzalen, alle niet geschikt voor basketbal, handbal en volleybal. Deze staan elke avond leeg. Eén sporthal en het was opgelost."

Op sportbeleid, laat staan goed beleid kan de gemeente niet worden betrapt, concluderen veel sportbestuurders. ,,Hoeveel geld is er al besteed aan onderzoeken, naar de plek van een sporthal, naar tarieven in de lande. Onze indruk: veel te veel", aldus tafeltennissers Weijers die zijn batje straks wel op Marktplaats kan plaatsen. Purdey Hornbach: ,,Wij krijgen geen inzage in de financiële huishouding. Tariefsverhoging is misschien logisch, maar niet als je het binnen drie jaar verdrievoudigd. Bij een handbalclub zitten minder ondernemers dan bij een voetbalclub. Vrijwilligers moeten op zoek naar sponsors, maar vrijwilligers zijn al druk en schaars."

,,De gemeente Soest heeft sport en bewegen toch hoog in het vaandel staan? Met deze maatregel wordt sporten in Soest niet aantrekkelijk gemaakt", reageert Jolanda Stomp.

,,Een vereniging zou het smeermiddel in de samenleving moeten zijn", zegt Marina van den Heuvel. ,,Voor iedere inwoner een laagdrempelige manier om te sporten. Door het slechte beleid (lees: geen beleid) verdwijnen de sportverenigingen. Dan moeten welzijn en buurtsportcoaches meer sport gaan aanbieden, maar dat kost de samenleving veel meer geld. Het gaat echt de verkeerde kant op. Soest zou de verenigingen moeten koesteren. Sport verbindt!"

In de aanloop naar de besluitvormende raadsvergadering, vorige maand, stuurde SHOT een brandbrief aan het gemeentebestuur. ,,We hebben onze grote zorgen geuit en onze hulpvraag gesteld om te kijken wat er mogelijk is. Noch van het college noch van de gemeenteraad hebben wij een reactie mogen ontvangen."

Volgens René de Gier en andere sportbestuurders zal er een vicieuze cirkel ontstaan. ,,Door de hoge tarieven zullen de clubs minder uren gaan afnemen, waardoor de gemeente minder inkomsten krijgt. Om dan alsnog deze taakstelling te halen, zal de huur nog hoger moeten." Purdey Horbach: ,,Clubs zullen omvallen, waardoor er nog minder uren worden afgenomen en met nóg hogere huren gaan de overgebleven clubs nog meer minderen. Een neerwaartse spiraal."

,,Wellicht is de nieuwe hal straks niet meer nodig", opperde Jolanda Stomp voordat de raad dit najaar besloot om 7,7 miljoen euro te besteden om aan Sportboulevard de Eng een nieuwe sporthal te bouwen, die Beukendal moet vervangen.

Frank Weijers: ,,Wat voor gemeente wil Soest zijn? Eentje waar je alleen kunt voetballen en hockeyen? Zorg dat het sportaanbod in Soest breed blijft en draai dit onbezonnen besluit terug!"

En Petra Remco: ,,Ook al is de impact voor MHC Soest fors te noemen, de impact voor de binnensport is vele malen groter."

Het scorebord

[SHOT: 100 leden
Contributie: 180 euro
Zaalhuur nu: 9000 euro
Wordt: 30.000 euro

[Red Stars: 180 leden
Contributie 300 euro
Zaalhuur nu: 10.000 euro
Wordt: 45.000 euro

[BDC: 70 leden
Contributie: 335 euro
Zaalhuur nu: 5750 euro
Wordt: 18.000

[Badso: 80 leden
Contributie: 200 euro
Zaalhuur nu: 6828 euro
Wordt: 28.000 euro

[De Eemvogels: 106 leden
Contributie: 290 euro
Zaalhuur nu: 2000 euro
Wordt: 7000 euro

[TTV Overhees: 20 leden
Contributie: 150 euro
Zaalhuur nu: 1100 euro
Wordt: 6000 euro

[MHC Soest: 1000+ leden
Contributie: 330 euro
Zaalhuur nu: 5000
Wordt: 15.105 euro

[De Springbokken: 550 leden
Contributie: 200-360 euro
Zaalhuur nu: 15.000 euro
Wordt: 52.000 euro


De contributies zijn het tarief voor senioren. Bij De Springbokken gaat het vooral om jeugdleden die - afhankelijk van hun leeftijd - een ander bedrag moeten betalen.

Volgens handbalvoorzitter Purdey Horbach heeft de gemeente een neerwaartse spiraal in gang gezet.
SHOT betaalt over vier jaar zes keer zoveel aan huur als vier jaar geleden: Eerst van 5.000 naar 9.000 euro en straks naar 30.000 euro.
Johan van Beek
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie