De Omgevingsvisie is geen blauwdruk over hoe Soest zich de komende twintig jaar moet ontwikkelen. Het is bedoeld als een meetlat waarlangs alle (toekomstige) plannen gelegd dienen te worden. Zelfs met een Omgevingsvisie is er feitelijk nog niets beslist. Maar de frontale botsingen van dilemma’s zorgen nu al voor ‘schadelijke blikken’ in de politieke wandelgangen van Soest. Woningnood, rode cont...