Voortgang van de PWA onder de huidige omstandigheden is geen haalbare kaart, beseft ook de MR dat hierover ook de mening van de medewerkers heeft gepolst. De leerkrachten van de PWA zien volgens Kimman geen toekomst in de manier waarop er nu onderwijs wordt gegeven op de PWA.