Het plein voor beide gebouwen moet straks ruimte bieden aan dorpsactiviteiten en andere evenementen. De gemeente werkt in overleg de direct belanghebbenden en bewoners aan het inrichten van het plein. Den Bergh (de naam verwijst naar een van de oudste vermeldingen van Soesterberg) bestaat uit 39 appartementen en penthouses. Een van de uitgangspunten voor de bouw van Den Bergh was duurzaamheid. Er is aandacht besteed aan energie, maar aan comfort en klimaat voor de bewoners. Dit uit zich onder meer in zonnepanelen, een energiezuinig huishoudpakket, driedubbele beglazing, led-verlichting en waterbesparing.

GASLOOS De Brigade, waarvan de naam verwijst naar het militaire verleden van Soesterberg en meer nog naar het gebouw van de brigade van de Koninklijke Marechaussee aan de overkant, bestaat uit 31 appartementen. Het woongebouw telt vier verdiepingen, inclusief de begane grond. De woningen zijn zeer energiezuinig. Ze worden gasloos opgeleverd en met een duurzame luchtventilatie-warmtepomp. Koken gaat elektrisch. Alle woningen in De Brigade vallen in de sociale huur.

Is de bouw in het dorpshart in volle gang, dat geldt ook voor het plan De Groene Hoogte. In de eerste fase zijn hier 90 woningen gebouwd en inmiddels bewoond, in de tweede fase gaat het om 44 huizen. Deze worden naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar opgeleverd. Voor die tijd wordt de openbare ruimte nog verder ingericht.

Een ander bouwplan dat nogal op zich heeft laten wachten, gaat naar verwachting in november van start. Het betreft de invulling van het laatste deel van Dorpsplein, de plek waar het voormalige dorpshuis Burgstede heeft gestaan op de hoek met de Gen. Winkelmanstraat. Woningcorporatie Alliantie bouwt hier 19 appartementen en een grondgebonden woning, alle in de huursector.

ENERGIEZUINIGE WONINGEN Daarmee is het eind van de nieuwbouwplannen nog niet in zicht. Aan de Moerbessenberg begint in de zomer van 2021 de bouw van ongeveer 58 twee- en driekamerappartementen ter vervanging van de beneden-bovenwoningen die begin volgend jaar gesloopt worden. Deze jaren-50-woningen voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Woningcorporatie Portaal vervangt ze door energiezuinige huurwoningen.

Op het programma staat verder de herontwikkeling van het Officierscasino, gericht op een combinatie van vitaal wonen en zorg. Het streven is om hiervoor nog dit jaar de bestemmingsplanprocedure te beginnen. Het voormalige sportveld van het uit de Tweede Wereldoorlog stammende en van oorsprong Duitse gebouw aan de Kampweg is aangewezen als plek voor huurappartementen voor ouderen met een beperkte (toekomstige) zorgvraag. De ambuinitie is om de nieuwbouw in een parkachtige omgeving te ontwikkelen. In het hoofdgebouw en aangrenzende gebouwen komt een zorginstelling.

Op stapel staat verder nog de nieuwbouw op de plek van de oude Plus. Het meest omstreden bouwplan ten slotte is De Oude Tempel. In dit bosgebied zijn maximaal 300 woningen gepland, waarvoor een deel van de bomen moet wijken maar de lanenstructuur intact blijft.

Door Jan van Steendelaar