In juli staat de regionale energiestrategie (RES) op de agenda van de gemeenteraad en wordt duidelijk of Soest door mag gaan met plannen voor opwekking van energie in kwetsbare natuurgebieden als de Eempolder. Het druist in tegen het coalitieakkoord waarin de polder met rust gelaten moet worden, toch heeft het college tegen de grens met Amersfoort windmolens en zonnevelden ingetekend, tot aan d...