Waarom vasthouden aan windmolens en zonnevelden?

4 april 2021 om 21:11 Lokaal Deel je nieuws

Soester ingezetenen wordt wakker! De afgelopen week heeft u kunnen lezen over mogelijke plaatsen waar zonnevelden en windparken worden voorgesteld. De gemeenteraad van Soest neemt hier binnenkort een besluit over en dan kan het zijn dat er goedkeuring wordt gegeven om in of rond Soest een aantal windturbines van 250 m hoogte  te plaatsen. Zelfs het plaatsen van zonnevelden en windmolens in de polder wordt niet uitgesloten. Dit terwijl bepaalde gebieden beter als bouwgrond voor sociale en goedkopere koopwoningen gebruikt kunnen worden waarop de zonnepanelen gelegd kunnen worden. Benader daarom nu alle politieke partijen in Soest om je ongenoegen hierover te uiten. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zullen politieke partijen nog wel eens naar u kunnen luisteren. De in het verleden gemaakte afspraken aangaande de energietransitie dienen opnieuw bekeken te worden daar inmiddels al wel duidelijk is dat die afspraken niet deugen. Denk maar eens aan de belachelijke rekenmethode om het verbranden van hout in biogascentrales niet mee te tellen in de uitstoot van CO2. Denk ook aan het voorstel dat Nederland van het aardgas afmoet terwijl onlangs de Europese Unie aardgas als een van de schoonste energiebronnen wordt gezien. Voortschrijdend inzicht zegt dat de dwangmatige keuzes uit het verleden dienen herzien te worden daar men landelijk steeds meer ziet in het bouwen van een paar kerncentrales die in het geheel geen CO2-uitstoot geven. Dus onderneem nu actie en bestook de politieke partijen door tegen windturbines en zonnevelden op kostbare bouwgronden te pleiten. Dwing de gemeenteraad om wel doordacht besluit te nemen en laat niet toe dat deze zich gaat verschuilen achter in het verleden genomen besluiten. Het is 5 voor 12 maar nog niet te laat. Bedenk wat voor Soest we eigenlijk willen. Met of zonder windturbines en zonnevelden op kostbare grond die niet meer beschikbaar is voor woningbouw. 

Jan Vrakking

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie