Afbeelding
Stichting Welzijn Ouderen Soest

COSBO wil doorgaan met bouw verpleeghuizen

Zorg

SOEST Het Centaal Overleg Samenwerkende bonden van Senioren in Soest/Soesterberg (COSBO) heeft een brief verzonden aan het college van burgemeester en wethouders omdat het wil dat de stopzetting van de bouwplannen voor verpleeghuizen wordt heroverwogen. 

De reden van het stopzetten was volgens b en w dat er voldoende capaciteit was om ouderen te huisvesten. Het COSBO zegt hierover ,,zeer verbaasd en teleurgesteld” te zijn.

VERGRIJZING ,,Momenteel bestaat de bevolking van de gemeente Soest voor ongeveer vijfentwintig procent uit senioren en door de vergrijzing zal dit aantal in de komende jaren alleen maar toenemen”, schrijft Cees Boshuizen, secretaris van het COSBO.

,,Reeds nu bestaan er wachtlijsten en volgens Woonzorg Nederland is er op termijn extra behoefte aan woonruimte voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.”

RENOVATIE Daarnaast is volgens de de organisatie een aantal verpleeghuizen sterk verouderd. Hierdoor zouden zij niet meer voldoen aan de huidige behoefte. Wanneer zij echter conform de huidige eisen gerenoveerd zouden worden, zou dat betekenen dat er nog minder kamers beschikbaar komen.

advertentie
advertentie