Ook het Valleikanaal bevat warmte voor woningen.
Ook het Valleikanaal bevat warmte voor woningen. AWP

‘Warmte uit water: goedkoop en duurzaam alternatief voor gas’

28 februari 2024 om 08:00 Zakelijk

AWP voor Water, Klimaat en Natuur is groot voorstander van een meer actieve rol van dit waterschap. ,,Warmtewinning uit water biedt kansen bij het aardgasvrij maken van woningen”, stelt AWP-fractievoorzitter Ron van Megen. ,,Anders dan bij windmolens en zonnevelden is landschappelijke inpassing gemakkelijk, is er geen sprake van horizonvervuiling en is het ruimtebeslag klein.”

SOEST Er zit voor 4 miljoen woningen warmte in oppervlaktewater en afvalwater, becijferde kennisinstituut Deltares. Ook in waterschap Vallei en Veluwe is warmtewinning uit water goed mogelijk.

Anders dan bij windmolens en zonnevelden is landschappelijke inpassing gemakkelijk

NIET HEEL INGEWIKKELD

Waterpartijen, beken, kanalen en rivieren zijn net als gezuiverd afvalwater uit rioolwaterinstallaties heel geschikte warmtebronnen. Een waterschap is weliswaar de bronhouder maar gaat niet over de warmtenetten voor levering aan klanten. Dit doen de vaak commerciële warmtebedrijven, coöperaties of buurtinitiatieven. Voor woonboten of individuele woningen zijn kant en klare units te koop. Technisch is aquathermie – zoals de winning van thermische energie uit water heet - niet heel ingewikkeld en de Rijksoverheid subsidieert duurzame warmte.

RENDEMENT

Warmtepompen die warmte uit water halen draaien op elektriciteit. Het rendement is veel gunstiger dan van luchtwarmtepompen. Dit is positief vanwege de elektriciteitsnetcongestie. Dat de wijk niet ontsierd wordt met tal van blazende luchtwarmtepompen bij de woningen is een ander groot voordeel. Naast een warmtenet met waterleidingen in de straat naar de woningen is vloerverwarming gewenst.

De verlaging van de temperatuur van het oppervlaktewater kan een voordeel zijn in warme zomers

VROEGTIJDIG OVERLEGGEN

Het waterschap heeft veel kennis over de waterhuishouding en waterkwaliteit. ,,Het is slim in een vroeg stadium met het waterschap te overleggen wat de plannen zijn. Je hebt te maken met een aantal wettelijke regels”, adviseert AWP’er Van Megen. ,,De verlaging van de temperatuur van het oppervlaktewater kan een voordeel zijn in warme zomers. Een eis is dat er geen gevolgen zijn voor de ecologie.”

In het waterschapsbestuur maakt AWP zich sterk voor aquathermie. Meer informatie over AWP: https://awp.nu/waterschappen/vallei-en-veluwe/

advertentie
advertentie