De kerststal in de Heilige Familiekerk.
De kerststal in de Heilige Familiekerk. Martha en Mariaparochie

Reserveren noodzakelijk voor kerstvieringen in Soest en Soesterberg

15 december 2020 om 19:30 Religie

SOEST De vieringen en samenkomsten in de kerken kunnen gewoon doorgaan, zij het met de eerder al geldende voorwaarde dat er maximaal dertig volwassen mensen die mogen bijwonen. De Martha en Mariaparochie houdt extra kerstvieringen, maar reserveren is noodzakelijk.

In de afgelopen periode gold een maximum van dertig volwassen bezoekers per viering. Volle kerken zullen er met kerst ook niet zijn. Reserveren blijft geboden. Kerkgangers moeten zich aanmelden via het reserveringssysteem dat op de website www.marthamaria.nl staat. In navolging van de voorschriften geldt: vol is vol.

Het aantal vieringen is dit jaar wel uitgebreider dan voorgaande jaren. In totaal zijn er ruim tien bijeenkomsten op en rond kerst. In de Heilige Familiekerk gaat het om de laatste kerstvieringen. De kerk gaat in 2021 dicht. Deze kerk is op Eerste Kerstdag tussen 12.00 en 16.00 uur open, zodat de kerststal kan worden bekeken. Er klinkt dan ook kerstmuziek en regelmatig worden kerstverhalen verteld.

COLLECTE Zoals gebruikelijk zal er tijdens de kerstdagen in de rooms-katholieke kerken een extra collecte worden gehouden. De opbrengst ervan gaat naar twee goede doelen: een project van Sabine Nijland (een van de pastores die in Soest actief is geweest) voor een veilige en leerzame plek voor wees- en straatkinderen in Zuid-Soedan. Het andere goede doel ligt dichter bij huis: de Voedselbank. Omdat niet iedereen aan een kerstviering kan deelnemen is er ook een speciaal rekeningnummer geopend.

Hieronder het rooster van de vieringen. Meer informatie is te vinden op: www.marthamaria.nl.

SOEST Op donderdag 24 december is er om 16.30 en 18.00 uur een kinderkerstfeestviering in de Petrus en Pauluskerk, waarin pastor W. Sarot voorgaat.

Op donderdag 24 december om 20.00 uur is er een kerstviering in de H. Familiekerk met als thema ‘Jezus redt’. Voorganger pastor W. Sarot en leden van het koor Inspiratie zullen de gezangen verzorgen.

Op donderdag 24 december om 22.00 uur is er een nachtdienst in de Petrus en Pauluskerk. Celebrant is pastor F. Zwarts. Leden van het koor Canto Nuovo zorgen voor de gezangen.

Op Eerste Kerstdag (25 december) is er op 9.00 uur een eucharistieviering met pastor M. Meneses in de Petrus en Pauluskerk, en om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor F. Zwarts in de H. Familiekerk.

Op Tweede Kerstdag (26 december) is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk met als celebrant pastoor J. Skiba.

Op zondag 27 december zal om 11.00 uur in een eucharistieviering in de H. Familiekerk met als celebrant pastor M. Meneses het feest van de H. Familie worden gevierd.

SOESTERBERG In de Sint Caroluskerk zijn tijdens de Kerstdagen de volgende vieringen:

Op donderdag 24 december om 20.00 uur een nachtdienst met pastoor J. Skiba als celebrant.

Op Eerste Kerstdag 25 december om 11.00 uur een Gebedsviering met parochianen die voorgaan.

Op zondag 27 december om 10.30 uur een gebedsviering met parochianen die voorgaan.

advertentie
advertentie