Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Natuur en milieu

SOEST In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf woensdag 18 mei een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk is. Het waterschap heeft hiertoe besloten vanwege de aanhoudende droogte. 

,,Dit betekent dat water uit sloten en andere watergangen niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw of het besproeien van bomen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd”, schrijft het Waterschap in een persmededeling. Het verbod geldt niet voor die gebieden waar aanvoer vanuit de randmeren of rivieren mogelijk is, zoals polders, inlaatgebieden en enkele watergangen (zie de kaart).

Ook de maand maart was uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is

,,Al wekenlang valt er geen of nauwelijks neerslag en ook in de komende weken wordt er nauwelijks regen verwacht. Bovendien was ook de maand maart uitzonderlijk droog, waardoor het neerslagtekort nu al erg groot is. Dankzij verschillende inspanningen om het vele regenwater van februari vast te houden, was de situatie tot voor kort nog relatief gunstig. Maar inmiddels zien we dat de droogte ook dat voordeel in toenemend tempo teniet doet.”

Binnen het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn er verschillen in hoeveel oppervlaktewater er nog beschikbaar is. Door het aanhoudende droge weer verwachten ze dat het waterpeil overal blijft dalen en er in steeds meer gebieden droogval optreedt. ,,Met het instellen van het onttrekkingsverbod is het werk van het waterschap niet klaar, we houden de situatie nauwlettend in de gaten.”

Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater geldt niet voor gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren. Het gaat om: de Putterpolder; polder Arkemheen; Bunschoterpolder; Eemnesserpolder; polder Soest; Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk; Inlaatgebied Laak + plus Vathorst; inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering); De Hoenwaard; polder Hattem; polder Oosterwolde-Oldebroek; polder ’t Goor Elburg.
Ook onttrekkingen vanuit het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift, de Eem, de Arkervaart en de Zijdewetering/Krakerswijk zijn toegestaan.

advertentie